Soutěž - Vyzkoušejte GoTV zdarma a vyhrajte set-top box (ukončeno)

Set-top box Arris VIP4302 představuje další generaci zařízení pro příjem IPTV.

Proč si vybrat set-top box Arris VIP 4302

  • podpora Full HD rozlišení (tedy maximální 1920 x 1080 bodů)

  • je velmi kompaktní s výkonným procesorem

  • podpora nejnovějších videokodeků a standardů, včetně HEVC a rozlišení 1080p 60 Hz

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže "Vyzkoušejte GoTV zdarma a vyhrajte set-top box".

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o.. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898.

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo bude v poslední den trvání soutěže dosáhne věku 18 let a starší s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, a který splní tyto podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci, rodinní příslušníci a spolupracující osoby společností patřících do BUDEX holding s.r.o.

Výhra

1x Set-top box Arris VIP4302 (součást balení: Set-top box, ovladač, napájecí zdroj, LAN kabel, HDMI kabel, manuál)

Trvání a harmonogram soutěže

Soutěž trvá od 15.4.2021 do 30.4.2021 (23:59:59). Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherce proběhne v rozmezí 16. - 31.5.2021.

Obsah a pravidla soutěže

Soutěžit o set-top box může každý, kdo si v Samoobsluze muj.gomobil.cz objedná službu GoMobil TV s libovolným tarifem (včetně tarifu GoTV ZÁKLADNÍ zdarma na zkoušku na období 30 dní) za níže stanovených podmínek.

  • Ze soutěže budou vyřazeny objednávky, u jejichž majitelů existují neuhrazené závazky vůči pořadateli.
  • Ze soutěže budou vyřazeny objednávky, u jejichž majitelů dochází k ukončení / přenosu všech mobilních paušálních služeb.
  • Ze soutěže budou vyřazeny objednávky, u jejichž majitelů neevidujeme žádné aktivní paušální mobilní služby.

Vyhrává soutěžící, který v době trvání soutěže online objednal a dokončil 50. objednávku splňující podmínky soutěže.

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

O vítězi bude rozhodovat pořadí objednání služby GoMobil TV. Veškeré objednávky splňující podmínky budou seřazeny dle času, kdy byly vytvořeny. Výhra náleží majiteli objednávky, která v daném období byla dokončena jako 50. v pořadí.

Výherce bude kontaktován prostřednictvím emailové zprávy nebo telefonicky nejdéle jeden týden po uzavření soutěže. Výherce je povinen na zprávu během následujících 7 dní odpovědět a zaslat své osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • Adresa pro doručení výhry

Jméno výherce může být ve tvaru: "Jméno, město" zveřejněno na sociálních sítích, webu, tiskové zprávě, na online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhra bude odeslána výherci prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na domluvenou adresu. GoMobil má právo předat dárky také osobně a předání dokumentovat (fotografie, video) pro marketingové účely.

Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí odesláním soutěžního formuláře a splněním podmínek této soutěže se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci soutěže, za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností GoMobil s.r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv odvolat.