Soutěž - Najděte chameleonovi mouchu a vyhrajte (ukončeno)

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže "Najděte chameleonovi mouchu a vyhrajte".

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost TERMS a.s. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 144 99 037, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.1.2002, spisová značka B.1236

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se mohou účastnit pouze stávající nefiremní a firemní zákazníci GoMobil, kteří v době trvání soutěže mají aktivní alespoň jednu paušální službu. Soutěžícím se může stát osoba starší 18ti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracující osoby společností TERMS a.s., Relax Mobil s.r.o., ZooControl s.r.o. a GoPay s.r.o.

Výhra

  • 1x Poukázka v hodnotě 20 000 Kč na zájezd od společnosti EXIM tours
  • 3x Telefon Huawei P20 Lite (černý, 64 GB)
  • 6x Chytré čidlo Magpie od ZOOCO.io
  • 15x Chytré hodinky Smart Watch A1 (modré)
  • 25x Power Banka Swissten (20 000 mAh)

Trvání a harmonogram soutěže

Zasílání soutěžních odpovědí je možné od 15.6.2018 (00:00:00) do 30.6.2018 (23:59:59). Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do dvou kalendářních týdnů od ukončení soutěže.

Obsah a pravidla soutěže

Soutěžící mohou zasílat své soutěžní odpovědi po přihlášení do Samoobsluhy na https://muj.gomobil.cz/narozeniny v období od 15.6.2018 (00:00:00) do 30.6.2018 (23:59:59). Každý soutěžící může odeslat maximálně jednu soutěžní odpověď.

Soutěžícím se rozumí osoba, která je u GoMobil vedena jako hlavní kontakt u služby, a je na její jméno vystavována faktura.

Soutěžní odpovědí je nalezení sektoru na obrázku zveřejněném na www.gomobil.cz/narozeniny, ve kterém se nachází ilustrace mouchy. Sektor je určen označením sloupce (písmeno) a řádku (číslo). Existuje pouze jedna správná odpověď.

O vítězích bude rozhodovat pořadí zaslání správné odpovědi. Veškeré správné odpovědi budou seřazeny dle času, kdy byla odpověď přijata. Výhry jsou rozmístěny na konkrétních pořadí.

Dárek Pořadí správných odpovědí, na které se dárek nachází
Poukázka na zájezd v hodnotě 20 000 Kč 5555
Telefon Huawei P20 Lite 5, 2555, 8555
Chytré čidlo Magpie od ZOOCO 155, 955, 2155, 2955, 4155, 6155
Chytré hodinky Smart Watch A1 1455, 1755, 2005, 3455, 3755, 4555, 4955, 5005, 5455, 5755, 6555, 6955, 7005, 7455, 7755
Power Banka Swissten 455, 555, 755, 1005, 1155, 1555, 1955, 2455, 2755, 3005, 3155, 3555, 3955, 4005, 4455, 4755, 5155, 5955, 6005, 6455, 6755, 7155, 7555, 7955, 8005

V případě, že GoMobil neobdrží dostatečný počet zaslaných správných odpovědí, budou zbývající výhry přiřazeny nejbližšímu pořadí.

Příklad: Obdrželi jsme pouze 8000 správných odpovědí. Zbývá rozdat dvě ceny a to Telefon Huawei P20 Lite (pořadí 8555) a Power banku (pořadí 8005). Power banku získá soutěžící se správnou odpovědí v pořadí 7999 a telefon soutěžící se správnou odpovědí v pořadí 8000.

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

Výherci budou kontaktováni e-mailem nejpozději dva týdny po uzavření soutěže. Jména výherců mohou být ve tvaru: "Jiří, Brno" zveřejněna na sociálních sítích, webu, tiskové zprávě, na offline i online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhry budou odeslány výhercům prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na adresu uvedenou jako "Adresa pro doručení zásilky" v Samoobsluze na https://muj.gomobil.cz/kontakt/.

Poukázka na zájezd v hodnotě 20 000 Kč bude výherci po dohodě termínu a místa předána osobně.

Soutěžící poskytuje souhlas s tím, že během osobního předání výhry mohou být pořadatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely pořadatele. Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí odesláním soutěžního formuláře a splněním podmínek této soutěže se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci soutěže, za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností TERMS a.s., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv odvolat.