Soutěž - Vyhrajte chytré hodinky za dobití

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898
Kdo se může soutěže účastnit

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se mohou účastnit pouze zákazníci GoMobil, kteří v době trvání soutěže mají aktivní Předplacenku GoMobil. Soutěžícím se může stát osoba s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracující osoby společností GoMobil s.r.o., ZooControl s.r.o. a GoPay s.r.o.

Výhra

Chytré hodinky Smart Watch A1

Trvání a harmonogram soutěže

Soutěžícím je každý zákazník GoMobil, který si v období od 20.5.2020 (00:00:00) do 10.6.2020 (23:59:59) dobije svou Předplacenku alespoň jednou v hodnotě 300 Kč a více.

Obsah a pravidla soutěže

Soutěžícím je každý zákazník GoMobil, který si v období od 20.05.2020 (00:00:00) do 10.6.2020 (23:59:59) dobije svou Předplacenku alespoň jednou v hodnotě 300 Kč a více. Každý soutěžící může dobít i několikrát.

O vítězích bude rozhodovat časové pořadí připsání kreditu. Veškerá dobití kreditu budou seřazena dle času. Každé 50. dobití v pořadí v hodnotě alespoň 300 Kč vyhrává.

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

Výherci budou kontaktováni telefonicky na tel. čísle, u kterého došlo k připsání kreditu nejpozději dva týdny po uzavření soutěže. Jména výherců mohou být ve tvaru: "Jiří, Brno" zveřejněna na sociálních sítích, webu, tiskové zprávě, na offline i online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhry budou odeslány výhercům prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na adresu, kterou uvede zákazník při tel. kontaktu. Adresa musí být jen v rámci České Republiky.

Odmítne-li zákazník výhru převzít, nebo se ho nepodaří telefonicky kontaktovat (3x opakovaně), výhra propadá.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.
Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí splněním podmínek této soutěže se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci soutěže, za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností GoMobil s.r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv odvolat.