Uzavřením férové smlouvy nám přislíbíte, že zůstanete po dobu 12 měsíců součástí naší GoMobil rodiny. My vás za váš příslib odměníme slevou na naše služby.

Co smlouva obsahuje?

  • Doba trvání smlouvy = Smlouvu spolu uzavřeme na dobu určitou a to na 12 měsíců (datem uzavření smlouvy je den aktivace tarifu se smlouvou)
  • Minimální měsíční plnění = Během doby trvání smlouvy můžete měnit své balíčky a tarif přenastavovat, ale jeho celková hodnota nesmí klesnout pod hranici minimálního měsíčního plnění (každý tarif má svou vlastní výši)
  • Sleva za férovou smlouvu = Za uzavření smlouvy na 12 měsíců vám náleží sleva na vybrané služby (každý tarif má svou vlastní výši)

Minimální měsíční plnění a slevy u tarifů

Zde naleznete přehled minimálních měsíčních plnění (MMP), výši slev a jejich uplatnění u aktuálně nabízených tarifů.

Tarif MMP Sleva Uplatnění slevy
NA MÍRU 120 Kč 35 Kč K datovým balíčkům od 300 MB
NA POHODU 199 Kč 100 Kč K celému tarifu

Přenastavení tarifu a přechod na jiný tarif

Máte-li uzavřenou smlouvu na dobu určitou, můžete tarif libovolně přenastavit, pokud dodržíte výši MMP. Vaše smlouva se tímto krokem nijak nemění.

Chcete-li přejít na zcela nový tarif, pak můžete, ale pouze v případě nabízíme-li ho ve variantě se smlouvou na dobu určitou. S přechodem na nový tarif se domluvíme na vzniku zcela nové smlouvy s novou dobou trvání, novou výší MMP a novou výší slevy.

Přechod na tarif bez závazků není během trvání smlouvy možný. Po uplynutí doby 12 měsíců, můžete přejít i na tarif na dobu neurčitou (bez závazků).

Předčasné ukončení smlouvy

V případě, že ukončíte smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby 12 měsíců, doplatíte jen 20 % součtu měsíčního minimálního plnění zbývajících do konce sjednané doby.

PŘÍKLAD: Do konce smlouvy vám zbývají 3 měsíce a vaše MMP je 120 Kč. Částka, kterou musíte při předčasném ukončení smlouvy doplatit = 3 * 120 * 0,2 = 72 Kč

Konec smlouvy uplynutím doby 12 měsíců

Jakmile uplyne doba 12 měsíců, přepne se vaše smlouva automaticky na variantu smlouvy na dobu neurčitou (bez závazků). Nedochází k žádnému prodlužování smlouvy (nedochází k autoprolongaci).

Měsíční slevu budete u svého tarifu mít i nadále a to až do doby, než se vy sami rozhodnete přejít na jinou nabídku.