Pravidla pro získání bonusu 1200 Kč s GoEnergy

Propojení GoMobil a GoEnergy

GoEnergy je česká společnost a dodavatel elektrické energie. Stejně jako GoMobil patří do holdingu BUDEX HUB s.r.o., jedná se tedy o sesterské společnosti. Díky tomu mohou zákazníci GoMobil získat při přechodu ke GoEnergy bonus 1200 Kč.

 

Podmínky získání bonusu 1200 Kč

Období trvání akce je od 18.10.2023 do 31.03.2024 včetně.

Nárok na bonus 1200 Kč vzniká zákazníkům, kteří v období trvání této akce uzavřou smlouvu na dodávky elektrické energie s GoEnergy. Bonus poté může uplatnit:

1) Sám zákazník GoEnergy, pokud jsou na něj vedeny i služby u GoMobil

NEBO

2) Osoba v příbuzenském vztahu k zákazníkovi GoEnergy, na kterou jsou vedeny služby od GoMobil, a která má s ním zároveň shodné trvalé bydliště (např. manželka zákazníka GoEnergy)

 

Kdy bonus připíšeme?

Jednorázovou slevu 1200 Kč automaticky připíšeme zákazníkovi GoMobil do vyúčtování, jakmile splní podmínky akce a bude mít včas ve splatnosti uhrazené dvě po sobě jdoucí faktury. Zároveň musí mít zákazník v době uplatnění bonusu alespoň jednu aktivní službu u GoMobil s libovolným tarifem a nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti.

V případě ukončení služeb u GoMobil nárok na nevyčerpanou slevu automaticky zaniká.

 

Příklad, aneb jak to funguje?

#1 Karel je stávající zákazník GoMobil a rozhodl se ušetřit za elektrickou energii s GoEnergy. Uzavřel tedy smlouvu pod svým jménem s GoEnergy. Karel díky tomu získá jednorázový bonus ve formě slevy do vyúčtování na služby od GoMobil ve výši 1200 Kč. 

Karlův bonus ve výši 1200 Kč bude použit jako sleva do jeho vyúčtování za paušální služby. Pokud je jeho fakturovaná částka za měsíc 700 Kč, prvních 700 Kč bude odečteno z jeho bonusu. Zbývajících 500 Kč zůstane na další měsíce. Takto bude Karel postupně využívat bonus, dokud nevyčerpá celou částku.

#2 Jana je stávající zákazník GoMobil a rozhodla se ušetřit za elektrickou energii s GoEnergy. Smlouvu s GoEnergy uzavřel pod svým jménem její manžel Karel, který má zároveň i stejné trvalé bydliště. Karel při uzavírání smlouvy s GoEnergy uvedl, že jeho manželka využívá služby GoMobil. Jana díky tomu získá jednorázový bonus ve formě slevy do vyúčtování na služby od GoMobil ve výši 1200 Kč.

Janin bonus ve výši 1200 Kč bude použit jako sleva do jejího vyúčtování za paušální služby. Pokud je její fakturovaná částka za měsíc 200 Kč, prvních 200 Kč bude odečteno z jejího bonusu. Zbývajících 1000 Kč zůstane na další měsíce. Takto bude Jana postupně využívat bonus, dokud nevyčerpá celou částku.

Souhlas

Využitím bonusu při uzavření smlouvy s GoEnergy vyjadřuje zákazník svůj souhlas s pravidly a podmínkami této akce a zavazuje se je dodržovat. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.