Soutěž - Vyhrajte Apple iPhone s GoMobil! (ukončeno)

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže "Vyhrajte Apple iPhone s GoMobil".

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost TERMS a.s. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 144 99 037, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.1.2002, spisová značka B.1236

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se mohou účastnit pouze provozovatelé trafik spolupracující se společností PNS a.s., a kteří v době trvání soutěže prodají a zaktivují alepoň 3 SIM karty GoMobil. Soutěžícím se může stát osoba starší 18ti let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže.

Výhry v soutěži

  • 1. místo Apple iPhone 6s 32 GB
  • 2. místo Samsung Galaxy J5
  • 3 - 4. místo Chytré pohybové čidlo Lioness od ZOOCO.io
  • 5 - 7. místo Chytré hodinky Smart Watch A1 (modré)

Trvání a harmonogram soutěže

Soutěž o Apple iPhone probíhá od 15.2.2019 (0:00:00) do 30.4.2019 (23:59:59). Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do dvou kalendářních týdnů od ukončení soutěže.

Obsah a pravidla soutěže

Základní podmínkou účasti v soutěži je prodej a aktivace SIM karet GoMobil v minimálním počtu 3 ks. Vyhrává 7 soutěžících, kteří v daném období prodají a zaktivují nejvíce kusů SIM karet GoMobil nad minimální počet, tj. 3 a více. Aktivací se rozumí použití SIM karty zákazníkem v síti GoMobil.

V případě, že se umístí na výherní pozici více soutěžících, bude rozhodovat dřívejší datum a čas poslední zaktivované SIM karty. 

V případě, že během soutěže dojde k uzavření prodejního místa, které se nominovalo do soutěže, zadavatel má právo takové prodejní místo ze soutěže vyloučit.

Průběžné výsledky můžete sledovat na https://eshop.pns.cz/ v záložce Soutěž. Report o stavu soutěže bude každých 14 dní aktualizován dle aktivních SIM karet.

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

Výhry budou předány výhercům prostřednicvím obchodních zástupců společnosti PNS a.s. a pořadateli soutěže bude předán protokol o předání výhry. 

Společnost PNS, a.s. nenese žádnou odpovědnost za nedodané výhry firmou TERMS a.s..