Tarif s telefonem: VOLÁM

Jedná se o přednastavenou variantu Tarifu NA MÍRU, která obsahuje:

  • 100 volných minut do všech sítí

Ostatní ceny (SMS, data, Roaming aj.) se řídí standardním Ceníkem paušálních služeb.

TIP: Kdykoli v průběhu měsíce si můžete dokupovat datový balíček, kdyby vám váš základní nestačil. Tarif si můžete také libovolně změnit za podmínky, že hodnota vámi nastaveného tarifu nesmí klesnout pod 125 Kč.