Soutěž - Datové léto 2022 (ukončeno)

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže "Letní soutěže" v rámci Datového léta.

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o.. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898.

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v poslední den trvání soutěže dosáhne věku minimálně 18 let, s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, a který splní podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracující osoby společností patřících do BUDEX holding s.r.o.

Výhry

  • 2x Smartphone Samsung A52s
  • 222x dokup zdarma

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dárky změnit například z důvodu, že v době vyhlášení vítězů již nejsou v prodeji.

Trvání a harmonogram soutěže

Soutěž trvá od 1.7.2022 (od zveřejnění soutěže na stránce Datového léta) do 31.8.2022 (23:59:59)

Losování výherce prvního telefonu proběhne 1.8.2022, následné vyhlášení tohoto výherce proběhne nejpozději do jednoho kalendářního týdne od ukončení soutěže.

Losování výherce druhého telefonu proběhne 1.9.2022, následné vyhlášení tohoto výherce proběhne nejpozději do jednoho kalendářního týdne od ukončení soutěže.

Vyhlášení výherců dokupů zdarma bude probíhat průběžně, nejpozději však do jednoho kalendářního týdne od ukončení soutěže.

Obsah a pravidla soutěže

Soutěžní úkol: Do soutěžního formuláře na stránkách Datového léta www.gomobil.cz/leto zadejte spolu s vašimi kontaktními údaji správnou odpověď na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka: Kolik je na obrázku celkem horkovzdušných balonů?

Do slosování o telefon je zařazen každý, kdo správně odpoví na soutěžní otázku a vyplní kontaktní údaje. 

Dokup zdarma vyhrává každý druhý soutěžící až do celkového počtu 222 výherců, přičemž doplňkovou podmínkou této výhry (kromě správně zodpovězené soutěžní otázky) je, aby soutěžící měl aktivní tarif Ringo z aktuální nabídky (tarif Ringo 50 tedy již tuto podmínku nesplňuje) s alespoň 2 GB datovým balíčkem.

Výše objemu dat zdarma se odvíjí od aktivního datového balíčku u tarifu výherce:

Aktivní datový balíček u tarifu RINGO

Výše dokupu za 22 Kč

2 GB 2 GB
2,5 GB - 8 GB 4 GB
9 GB+ 6 GB

Akce se nevztahuje na tarify RINGO 50 a ani na speciální nebo individuální nabídky.

Soutěžící se smí s jedním unikátním telefonním číslem zapojit do soutěže v rámci jejího celého trvání pouze jednou.

Telefon vyhrává v jednom slosování vždy jeden soutěžící. Výherce z prvního slosování je automaticky vyřazen ze slosování druhého.

Nevyhrávající soutěžící z prvního slosování (1.8.2022) zůstávají zařazeni do soutěže a budou součástí druhého slosování (1.9.2022).

Výhra dokupu zdarma je slučitelná s výhrou telefonu.

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

Výherce bude v případě výhry telefonu kontaktován telefonicky na stejné tel. číslo, které vyplnil v soutěžním formuláři. I z tohoto důvodu požadujeme v rámci soutěže ověření přes SMS kód. V případě dokupu zdarma bude výherce informován o výhře prostřednictvím SMS na stejné tel. číslo, které vyplnil v soutěžním formuláři.
Jméno výherce může být ve tvaru: "Jiří, Brno" zveřejněno na sociálních sítích, webu, v tiskové zprávě, na off-line i on-line materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhra bude odeslána výherci prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na adresu, kterou uvede zákazník při tel. kontaktu. Adresa musí být jen v rámci České Republiky.

Odmítne-li zákazník výhru převzít, nebo se ho nepodaří telefonicky kontaktovat (3x opakovaně), výhra propadá.

Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanoveno.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Pořadatel může vyloučit ze soutěže a skrýt soutěžní komentář uživatele, který porušuje pravidla této soutěže, obsahuje nevhodné nebo vulgární prvky, zobrazuje nabídky třetích stran, neváže se svým obsahem k soutěži a nebo je v rozporu s dobrými mravy a filozofií pořadatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí odesláním soutěžního formuláře a splněním podmínek této soutěže se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci soutěže, za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností GoMobil s.r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv odvolat.