Co je to Ověřovací kód účastníka (OKU)?

OKU je zkratka pro Ověřovací kód účastníka v podobě čtrnáctimístného čísla. Spolu s telefonním číslem je ověřovací kód účastníka jediný identifikační údaj potřebný při přenosu čísla mezi operátory.

Právě z tohoto důvodu vám doporučujeme svůj OKU pečlivě uschovat, veřejně nešířit a nikomu nesdělovat.

Příklad OKU

8 1 1 9 x x x x x x x x x x
  • 811 - kód operátora
  • 9 - kód virtuálního operátora
  • x - další čísla pro kontrolu správnosti kódu

Kdy a jak získáte OKU?

OKU obdržíte vždy od svého operátora písemně, emailem nebo v SMS při uzavření smlouvy, případně po aktivaci služby. OKU je platné po celou dobu trvání smlouvy a váš operátor je povinen vám ho na požádání sdělit, pokud ho neznáte nebo nemůžete dohledat (například ve své aplikaci nebo na smlouvě).