Ježíšek 2021 - Pravidla vánoční akce (ukončeno)

Je nás už padesát tisíc a tak jsme si pro vás na Vánoce připravili 50.000+ dárků. Rozbalte si svůj dárek na muj.gomobil.cz/jezisek.

Trvání a harmonogram akce

Vánoční rozdávání dárků trvá od 24.11.2021 do 31.12.2021 (20:00:00).

Kdo může vánoční dárek získat

Vánoční akce se může zúčastnit každý zákazník GoMobil s aktivní paušální mobilní službou (telefonní číslo) nebo s aktivní službou internet na doma. Akce se nemohou účastnit zákazníci využívající pouze Předplacenku (kredit).

Akce se nemohou účastnit zaměstnanci, rodinní příslušníci a spolupracující osoby GoMobil s.r.o. a jiných sesterských společností.

Jaké dárky lze získat

Jak dárek získat

Navštivte muj.gomobil.cz/jezisek a otevřete si svůj dárek. Dárek získává každý zákazník splňující podmínky akce.

Dárky jsou umístěny na konkrétní pozice z hlediska pořadí otevírání dárků a proto o tom, jaký dárek získáte, rozhoduje náhoda. 

Nehmotné dárky můžete uplatnit ihned po jejich získání dle návodu, který získáte po otevření dárku přímo v Samoobsluze GoMobil.

Kvůli hmotným dárkům vás budeme kontaktovat a domluvíme společně předání / zaslání dárku na vaši adresu. Výherce bude kontaktován prostřednictvím emailové zprávy nebo telefonicky nejdéle jeden týden po skončení akce. Výherce je povinen na zprávu během následujících 7 dní odpovědět a zaslat své osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • Adresa pro doručení výhry

Jména výherců mohou být ve tvaru: "Jméno, město" zveřejněna na sociálních sítích, webu, tiskové zprávě, na online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhra bude odeslána výhercům prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na domluvenou adresu. GoMobil má právo předat dárky také osobně a předání dokumentovat (fotografie, video) pro marketingové účely.

Výherce bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Účastník svým zapojením do akce souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek akce.

Účastí v akci každý účastník akceptuje, že pořadatel akce nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh akce za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebo akce nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci a změnit tyto podmínky akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník akce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších osobních údajů poskytnutých účastníkem v rámci akce, za účelem provádění a vyhodnocení akce a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností GoMobil s.r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může účastník bezplatně kdykoliv odvolat.

Pořadatel vánoční akce

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o.. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898.