Účtování dat, výpovědní lhůta, typ smlouvy, zúčtovací období, splatnost, termíny fakturace, způsoby úhrady

Informace o výpovědní lhůtě a typu smlouvy

Při výběru a objednávce vybraných tarifů se můžete rozhodnout, zdali si přejete s námi uzavřít smlouvu na dobu určitou (se závazkem) nebo na dobu neurčitou (bez závazku).

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouvu na dobu neurčitou lze kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta při požadavku na úplné ukončení čísla činí 30 dní a začíná běžet dnem po dni přijetí výpovědi. Výpověď lze učinit písemnou formou - vyplněním formuláře výpovědi - a zasláním na adresu společnosti (Provozovna GoMobil - IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice) případně v naskenované podobě elektronicky na e-mailovou adresu obchod@gomobil.cz nebo po telefonu na Zákaznické lince 799 505 505 (Po-Pá 8-17).

Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou je uzavřena vždy na konkrétní období, například na 12 měsíců. Během této doby se zavazujete využívat naše služby v minimální výši měsíčně, která je označována jako minimální měsíční plnění (MMP).

V případě, že ukončíte smlouvu do 3 měsíců od její aktivace, doplatíte jen 5 % součtu měsíčního minimálního plnění zbývajících do konce sjednané doby. Datem uzavření smlouvy je den aktivace služby.

PŘÍKLAD: Do konce smlouvy vám zbývá 10 měsíců a vaše MMP je 200 Kč. Částka, kterou musíte při předčasném ukončení smlouvy doplatit = 10 * 200 * 0,05 = 100 Kč.

Výpovědní lhůta při požadavku na úplné ukončení čísla činí 30 dní a začíná běžet dnem po dni přijetí výpovědi.

Ukončení služby převodem čísla k jinému operátorovi

Pro přenos vašeho telefonního čísla od GoMobil do sítě jiného operátora budete potřebovat Ověřovací kód účastníka (OKU), který předáte novému operátorovi spolu s objednávkou služeb.

K přenesení čísla a ukončení služeb u GoMobil dojde počátkem 3. pracovního dne poté, co obdržíme vaši žádost prostřednictvím vašeho nového operátora, nebo pozdější pracovní den, který nám v žádosti oznámil.

Informace o účtování dat

Balíček dat, který si aktivujete v daném měsíci (zúčtovacím období), je vždy účtován celou částkou, nikoliv poměrnou částí za počty dnů, kdy je využíván. Hradíte vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci zúčtovacího období.

PŘÍKLAD: Balíček 300 MB za 70 Kč si aktivujete 25. března, tedy 6 dí před koncem měsíce. I když ho nespotřebujete do konce měsíce celý, ve svém účtování najdete celou částku 70 Kč.

Informace o zúčtovacím období, splatnosti a termínech fakturace

Zúčtovací období je vždy kalendářní měsíc, od prvního do posledního dne v měsíci. Faktura je vystavena do patnácti dnů po ukončení zúčtovacího období. Bude vám doručena e-mailem nebo v tištěné podobě (dle vaší volby) a bude také ke stažení ve vaší Samoobsluze. Splatnost faktury je 10 dnů.

Informace o způsobech úhrady a číslo účtu GoMobil

Fakturu považujeme za uhrazenou v okamžiku, kdy je částka připsána na náš účet GoMobil. Způsoby, kterými můžete hradit:

  • Převodem z účtu
  • Inkaso z bankovního účtu
  • Inkaso z platební karty
  • Online prostřednictvím platební brány GoPay
  • Poštovní poukázkou - GoMobil obdrží platbu až za 7 dní po uhrazení poukázky na pobočce České pošty. Předvyplněná složenka není součástí faktury.
  • Další metody a podrobné informace naleznete zde