Soutěž - Zpátky do školy 2020 s GoMobil (ukončeno)

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže "Zpátky do školy 2020 s GoMobil".

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o.. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898.

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo bude v poslední den trvání soutěže dosáhne věku 18 let a starší s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, a který splní tyto podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci, rodinní příslušníci a spolupracující osoby společností patřících do BUDEX holding s.r.o.

Výhra

 • 1x PlayStation 4 Slim 1 TB
 • 2x Lenovo Tab M10
 • 3x Bezdrátová sluchátka Niceboy HIVE podsie

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dárky změnit například z důvodu, že v době vyhlášení vítězů již nejsou v prodeji.

Trvání a harmonogram soutěže

Soutěž trvá od 24.8.2020 (od zveřejnění soutěžního příspěvku na FB stránce GoMobil) do 2.9.2020 (23:59:59). Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do jednoho kalendářního týdne od ukončení soutěže.

Obsah a pravidla soutěže

Soutěžní otázka zní: "Kolik megabajtů dat jsme během července 2020 přenesli v síti GoMobil?"

Soutěžící mohou tipovat správnou odpověď po přihlášení na sociální síť Facebook na https://www.facebook.com/gomobil.cz/ a to ve formě komentáře k soutěžnímu příspěvku. Každý soutěžící může tipovat maximálně jednou.

Platný soutěžní tip musí splňovat tyto podmínky:

 • Soutěžící lajkuje facebookovou stránku https://www.facebook.com/gomobil.cz/
 • Soutěžící do komentáře pod příspěvek napíše svůj tip v číselném tvaru zaokrouhleném na celé číslo (např. 123456789 MB)
 • Vyhrává šest soutěžících, kteří budou svým tipem nejblíže (nejbližší tip získává nejhodnotnější dárek v pořadí herní konzole Playstation, tablet, sluchátka).

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

Správná odpověď bude vypočtena jako suma přenesených dat (v MB) za období 1.7.2020 do 31.7.2020 (jedná se o upload i download). V případě shodných odpovědí bude mít přednost vždy dřívější odpověď.

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejdéle jeden týden po uzavření soutěže. Výherce je povinen na zprávu během následujících 7 dní odpovědět a zaslat své osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Adresa pro doručení výhry

Jména výherců mohou být ve tvaru: "Jméno, město" zveřejněna na sociálních sítích, webu, tiskové zprávě, na online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhry budou odeslány výhercům prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na domluvenou adresu. GoMobil má právo předat dárky také osobně a předání dokumenovat (fotografie, video) pro marketingové účely.

Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Pořadatel může vyloučit ze soutěže a skrýt soutěžní komentář uživatele, který porušuje pravidla této soutěže, obsahuje nevhodné nebo vulgární prvky, zobrazuje nabídky třetích stran, neváže se svým obsahem k soutěži a nebo je v rozporu s dobrými mravy a filozofií pořadatele.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí odesláním soutěžního formuláře a splněním podmínek této soutěže se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci soutěže, za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností GoMobil s.r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv odvolat.