Kdy dostanu odměnu za doporučení?

Odměny za doporučení

  1. Sleva do faktury
  2. Volání v rámci doporučení rok zdarma

1. Sleva do faktury

Slevu získáte, jakmile budou mít obě služby (Doporučená i Doporučující) včas ve splatnosti uhrazené dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

2. Volání v rámci doporučení rok zdarma

Volání mezi doporučenými zdarma získáte ihned, jakmile budou obě služby (Doporučená i Doporučující) aktivní v síti GoMobil.