Ježíšek 2021 - Data zdarma (ukončeno)

Kdo může vánoční dárek získat

Vánoční akce se může zúčastnit každý zákazník GoMobil s aktivní paušální mobilní službou (telefonní číslo), která má po dobu trvání kampaně aktivní datový balíček za níže stanovených podmínek.

  • Akce se nemohou účastnit zákazníci využívající pouze Předplacenku (kredit) nebo internet na doma.
  • Na dárek nemají nárok zákazníci, u nichž existují neuhrazené závazky vůči GoMobil s.r.o.
  • Akce se nemohou účastnit zaměstnanci, rodinní příslušníci a spolupracující osoby GoMobil s.r.o. a jiných sesterských společností.

Jak dárek získat

Získáte-li v samoobsluze na muj.gomobil.cz/jezisek dárek v podobě dat zdarma, zašlete z jednoho svého telefonního čísla, u kterého máte aktivní datový balíček, SMS ve tvaru DATAJEZISEK na 4343 a data zdarma vám obratem aktivujeme. SMS pošlete nejpozději do 31.12.2021 a to pouze 1x u jedné vámi vybrané služby.

Výše dat zdarma je rozdílná podle výše vašeho datového balíčku:

  • Datový balíček do 1 GB (včetně) -> získáte data zdarma ve stejné výši jako je váš základní datový balíček
  • Datový balíček od 1,5 GB (včetně) -> získáte data zdarma ve výši 1,5 GB