Co to jsou kauce?

Aby byl náš svět komunikace dostupnější a bezpečnější, chráníme ho před podvodnými zákazníky. Bohužel i takoví lidé jsou mezi námi. Kauce přímo souvisí s volacím limitem a výší vašeho paušálu a společně nás chrání před zneužitím SIM karty neplatičem.

Jak je stanovena výše kauce?

Výše kauce je vypočtena automaticky na základě vámi zvoleného tarifu a výše volacího limitu. Liší se také, pokud přenášíte své telefonní číslo nebo si objednáváte nové a pokud jste zcela nový zákazník nebo již nějakou službu u GoMobil alespoň 3 měsíce máte (stávající zákazník). Výše kauce vám bude automaticky vypočtena během objednávky. Kauci uhradíte dobírkou při převzetí SIM karty.

Výpočet kauce, vrácení kauce

Přenášené číslo - stávající zákazník

LIMIT   KAUCE  
Výše paušálu Na začátku Po 3 měsících na vyžádání Výše kauce Vrácena po
1 - 570 Kč 1000 Kč 1500 Kč 0 Kč -
571 Kč a více 1000 Kč 1500 Kč 1000 Kč 6 měs.

Nové číslo - stávající zákazník

  LIMIT   KAUCE  
Výše paušálu Na začátku Po 3 měsících na vyžádání Výše kauce Vrácena po
1 - 570 Kč 700 Kč 1500 Kč 0 Kč -
571 Kč - 670 Kč 800 Kč 1500 Kč 1000 Kč 6 měs.
671 Kč - 770 Kč 900 Kč 1500 Kč 1000 Kč 6 měs.
771 Kč - 870 Kč 1000 Kč 1500 Kč 1000 Kč 6 měs.
871 Kč - 970 Kč 1100 Kč 1500 Kč 1000 Kč 6 měs.

​Nové číslo / Přenesené číslo - nový zákazník

  LIMIT   KAUCE  
Výše paušálu Na začátku Po 3 měsících na vyžádání Výše kauce Vrácena po
0 - 170 Kč 300 Kč 1500 Kč 0 Kč -
171 - 270 Kč 400 Kč 1500 Kč 100 Kč 3 měs.
271 - 370 Kč 500 Kč 1500 Kč 200 Kč 3 měs.
371 - 470 Kč 600 Kč 1500 Kč 300 Kč 3 měs.
471 - 570 Kč 700 Kč 1500 Kč 400 Kč 3 měs.
571 - 670 Kč 800 Kč 1500 Kč 2000 Kč 6 měs.
671 - 770 Kč 900 Kč 1500 Kč 2000 Kč 6 měs.
771 - 870 Kč 1000 Kč 1500 Kč 2000 Kč 6 měs.
871 - 970 Kč 1100 Kč 1500 Kč 2000 Kč 6 měs.

Mimořádná kauce

Mimořádná kauce je požadována, je-li důvodné podezření, že účastník nebude plnit své povinnosti dle smlouvy a Všeobecných podmínek poskytování služeb GoMobil (zejména je-li veden v registru SOLUS či jiném obdobném registru anebo zneužíval služeb).

GoMobil je oprávněn při podání žádosti o zřízení služby požadovat složení přiměřené kauce ve výši 2 000 Kč. Tato kauce bude vrácena po 6 měsících, pokud účastník uhradil řádně a včas vyúčtování za služby poskytnuté v posledních 6 po sobě jdoucích zúčtovacích obdobích, nemá závazky po splatnosti ani během posledních 6 měsíců nebylo účastníkovi omezeno či přerušeno poskytování služeb z důvodu nezaplacení vyúčtování.

Kdy dostanu kauci zpět?

V případě kauce složené během objednávky služby vám bude vrácena zpět po třetím respektive po šestém měsíci ve formě slevy do vyúčtování (viz tabulka výše). Pokud jste složili kauci kdykoli jindy, můžete zažádat o její navrácení e-mailem nebo telefonicky (kauce se automaticky nevrací).

Co když mám limit 2000 Kč?

Pokud máte limit 2000 Kč dle pravidel platných do 29. 2. 2016, pak se nic neděje. Váš limit je platný bez složení kauce i nadále.

Co když zapomenu zaplatit některé vyúčtování?

Pokud zapomenete zaplatit některé vyúčtování, je váš limit snížen na výši 1500 Kč. 

Jak je to s kaucí při aktivaci služeb třetích stran?

Předvolba čísla Nové číslo Přenášené číslo
900 - 906 (kromě 902) 5000 Kč 2000 Kč
902 2000 Kč bez kauce

Na vrácení kauce složené za aktivaci služeb třetí stran máte nárok po 6 měsících. Kauce je vratná na vyžádání (nevrací se automaticky).

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %)