Změna poskytovatele služby přístupu k internetu

GoMobil s.r.o. (dále jen GoMobil), v rámci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu komunikuje s ostatními poskytovateli pomocí emailové adresy mop@gomobil.cz, která je zřízena speciálně pro tento účel.

Emailová adresa je dostupná v pracovních dnech v České republice v době od 8:00 do 17:00.

Komunikace prostřednictvím této adresy je zaznamenávána a archivována, a to pro řešení reklamací zákazníků a případné odpovědnosti GoMobil k náhradě škody v důsledku případného porušení povinností při změně poskytovatele služby přístupu k internetu.

GoMobil komunikuje z uvedené emailové adresy jen s jinými poskytovateli, u nichž lze na základě veřejně dostupných informací ověřit, že jsou oprávněnými poskytovateli veřejně dostupné služby přístupu k internetu pro zákazníky, a to výlučně na adresu elektronické pošty, která je výslovně pro tento účel zveřejněna snadno dohledatelným způsobem na oficiálních internetových stránkách takových poskytovatelů. Pokud podání došlá GoMobil od jiných subjektů, poskytujících služby přístupu k internetu, ve věci změny poskytovatele nesplňují kritéria dle předchozí věty, GoMobil je odmítne.