Kolik stojí volání, sms a data v roamingu u paušálních služeb?

Zóna 1 - EU a EEA

Odchozí hovory

V roamingu v Zóně 1 se od 1. 6. 2017 můžete chovat jako doma. Máte-li v Česku volné minuty, budete z nich čerpat i při volání z jakéhokoli státu Zóny 1 a to bez příplatku. Stejná situace platí i pro neomezené volání a SMS do všech sítí.

Příchozí hovory

Za příchozí hovory již nezaplatíte ani korunu.

Neomezené volání v síti

Neomezené volání nebo SMSkování v síti GoMobil se vztahuje pouze na naši českou síť. Jste-li totiž v zahraničí, nejste v ten moment reálně připojeni k naší síti, ale k síti zahraničního operátora. Proto v takovém případě čerpáte své volné minuty nebo SMSky. Nemáte-li žádné volné jednotky, platíte jednotkovou cenu, jako byste v Česku volali do ostatních sítí mimo GoMobil.

Pravidla politiky přiměřeného využívání

Užívání roamingu v Zóně 1 se řídí pravidly politiky přiměřeného využívání (Fair Use Policy – FUP), jejichž cílem je odhalit zneužívání či nezvyklé využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování. Pravidla zneužití jsou specifikována v prováděcím nařízení komise (EU) 2016/2286.

Mezi objektivní ukazatele prokazující zneužití roamingu řadíme především převládající spotřebu v roamingu v Zóně 1 nad domácí spotřebou a/nebo převládající vaši přítomnost v roamingu v Zóně 1 nad přítomností na území ČR. V této souvislosti průběžně monitorujeme vaše využívání roamingu. V případě podezření na zneužití roamingu sledujeme současně oba dva výše uvedené ukazatele (tj. spotřebu a přítomnost) po dobu nejméně 4 měsíců. Je-li výsledkem tohoto sledování skutečnost, že u vás převládá spotřeba v roamingu v Zóně 1 a/nebo převládá-li vaše přítomnost v roamingu v Zóně 1 nad přítomností na území ČR, upozorníme vás na podezření ze zneužití roamingu a vyzveme vás ke zjednání nápravy ve lhůtě 2 týdnů. V případě, že i přes toto upozornění nezjednáte nápravu, máme právo vám ode dne doručení výzvy k nápravě účtovat příplatek (ke službě, která je z vaší strany zneužívána) a to až do doby, než zjednáte nápravu. Výše příplatků je uvedena níže. Máte-li za to, že jsme postupovali při aplikaci politiky přiměřeného využívání v rozporu s Nařízením EU (2016/2286) a Podmínkami, máte právo u nás podat reklamaci.

Příplatky účtované v případě zneužití

Odchozí hovory (min.) Příchozí hovory (min.) SMS Internet (MB)
0,654 Kč 0,117 Kč 0,118 Kč 0,053 Kč

Roamingový datový balíček na cestování pro Zónu 1

Roamingový datový balíček na cestování vám umožní surfovat v roamingu v Zóně 1 ještě levněji. Navíc zcela bezpečně, neboť když balíček vyčerpáte, bude internet v roamingu pro vaše bezpečí zablokován. Balíček můžete čerpat po dobu 30 dní od aktivace.

Pro Zónu 1 si ho aktivujte před odjezdem nebo klidně i ze zahraničí zdarma posláním SMS ve tvaru: EU100, EU500 nebo EU1GB na telefonní číslo 4343

Výše balíčku Zóna 1
100 MB 19 Kč
500 MB 39 Kč
1 GB 59 Kč

Balíček lze aktivovat pouze u paušálních služeb nikoli u Předplacenky.

Zóna 2 

V Zóně 2 jsou příchozí a odchozí hovory zpoplatněny nad rámec tarifu. Pokud se budete chtít připojit v Zóně 2 doporučujeme využít zvýhodněný datový balíček na cestování.

Odchozí hovory (min.) Příchozí hovory (min.) SMS MMS Internet (MB)
37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč

Roamingový datový balíček na cestování pro Zónu 2

Nově od července 2024 si můžete aktivovat roamingový datový balíček na cestování pro Zónu 2. Levnější a zcela bezpečné surfování - pokud balíček vyčerpáte, bude internet v roamingu pro vaše bezpečí zablokován. Balíček můžete čerpat po dobu 30 dní od aktivace.

Pro Zónu 2 si ho aktivujte před odjezdem nebo klidně i ze zahraničí zdarma posláním SMS ve tvaru: 500R2 nebo 1500R2 na telefonní číslo 4343

Výše balíčku Zóna 2
500 MB 299 Kč
1,5 GB 599 Kč

Balíček lze aktivovat pouze u paušálních služeb nikoli u Předplacenky.

Zóna 3

Odchozí hovory (min.) Příchozí hovory (min.) SMS MMS Internet (MB)
70 Kč 50 Kč 19 Kč 26 Kč 348 Kč

​Platí pro všechny zóny

Pokud nemáte v ČR žádný datový balíček a využíváte internet účtovaný po jednotkách (Platím, co stáhnu), můžete v ČR přenést maximálně 150 MB měsíčně. V roamingu tato hranice ovšem stanovena není a maximální spotřeba dat je určena EU limitem (viz tabulka).

EU limity Datové balíčky Limit
Limit 1 Platím co stáhnu, 25 MB, 100 MB, 150 MB, 300 MB, 500 MB, 600 MB, 1 GB, 1.2 GB 1 225 Kč bez DPH
Limit 2 1.5 GB, 2 GB, 3 GB 3 900 Kč bez DPH
Limit 3 10 GB 15 000 Kč bez DPH

U speciálních hovorů (například barevné linky) platí cena, která je závislá na typu hovoru a sítě, ve které je tento hovor uskutečněn. Cena za hovor je určována roamingovým partnerem. Volání na čísla v ČR 800 XXX XXX jsou také zpoplatněna.

Vyúčtování roamingu provádíme po obdržení informací od příslušného roamingového operátora. Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění vyúčtování roamingu až o 3 měsíce od data uskutečnění hovoru.

V případě, že v roamingu voláte na zahraniční telefonní číslo, je váš hovor účtován dle roamingových cen podle vzdálenější zóny (např. voláte-li ze Zóny 1 na zahraniční číslo spadající do Zóny 3, bude váš hovor účtován dle ceny Zóny 3).

Tarifikace roaming

Destinace Odchozí hovory
(sekundy) 
Příchozí hovory
(sekundy) 
SMS
(ks)
MMS
(ks)
Data
(kB)
Zóna 1 60+1 - 1 1 1 kB
Zóna 2 60+60 60+60 1 1 100 kB
Zóna 3 60+60 60+60 1 1 100 kB

Zóna 1: EU a EEA (mimo Švýcarska a Turecka)
Zóna 2: Evropa - země mimo EU + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína
Zóna 3: Zbytek světa + satelitní sítě

Podrobný přehled rozdělení států do roamingových zón naleznete zde.

Může se hodit

Co mám udělat pro to, abych se vyvaroval nechtěnému roamingu?

Pokud bydlíte v oblasti hranic, zkontrolujte si, přes jakou síť voláte. V EU můžete volat za stejné ceny jako doma. Pokud se nacházíte v oblasti hranic států EU a států mimo EU, můžete si ve Vašem zařízení manuálně nastavit operátora daného členského státu EU. Pokud nechcete v zahraničí využívat data, lze si je vypnout ve Vašem telefonu.

Jak je to v zahraničí s audiotexovými službami a barevnými linkami?

Volání na jiná než účastnická čísla je speciálně zpoplatněno. Cenu volání za tyto služby určuje roamingový partner sám a poskytovatel služeb pouze přeúčtovává zákazníkovi cenu, kterou mu roamingový partner sdělí a naúčtuje.

Jaká je v zahraničí kvalita služeb a pokrytí?

Služby poskytované v zahraničí odpovídají technickým možnostem místního operátora, jehož služby právě využíváte. Pro kvalitu služby platí stejné podmínky jako v ČR.

Jaké mám možnosti reklamace roamingových služeb?

Reklamace probíhá standardně, jako u ostatních služeb. V případě reklamace se prosím obraťte na podpora@gomobil.cz.