Kolik stojí volání, sms a data v roamingu u paušálních služeb?

Zóna 1 - EU a EEA

Odchozí hovory

V roamingu v Zóně 1 se od 1. 6. 2017 můžete chovat jako doma. Máte-li v Česku volné minuty, budete z nich čerpat i při volání z jakéhokoli státu Zóny 1 a to bez příplatku. Stejná situace platí i pro neomezené volání a SMS do všech sítí.

Příchozí hovory

Za příchozí hovory již nezaplatíte ani korunu.

Neomezené volání v síti

Neomezené volání nebo SMSkování v síti GoMobil se vztahuje pouze na naši českou síť. Jste-li totiž v zahraničí, nejste v ten moment reálně připojeni k naší síti, ale k síti zahraničního operátora. Proto v takovém případě čerpáte své volné minuty nebo SMSky. Nemáte-li žádné volné jednotky, platíte jednotkovou cenu, jako byste v Česku volali do ostatních sítí mimo GoMobil.

Pravidla politiky přiměřeného využívání

Užívání roamingu v Zóně 1 se řídí pravidly politiky přiměřeného využívání (Fair Use Policy – FUP), jejichž cílem je odhalit zneužívání či nezvyklé využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování. Pravidla zneužití jsou specifikována v prováděcím nařízení komise (EU) 2016/2286.

Mezi objektivní ukazatele prokazující zneužití roamingu řadíme především převládající spotřebu v roamingu v Zóně 1 nad domácí spotřebou a/nebo převládající vaši přítomnost v roamingu v Zóně 1 nad přítomností na území ČR. V této souvislosti průběžně monitorujeme vaše využívání roamingu. V případě podezření na zneužití roamingu sledujeme současně oba dva výše uvedené ukazatele (tj. spotřebu a přítomnost) po dobu nejméně 4 měsíců. Je-li výsledkem tohoto sledování skutečnost, že u vás převládá spotřeba v roamingu v Zóně 1 a/nebo převládá-li vaše přítomnost v roamingu v Zóně 1 nad přítomností na území ČR, upozorníme vás na podezření ze zneužití roamingu a vyzveme vás ke zjednání nápravy ve lhůtě 2 týdnů. V případě, že i přes toto upozornění nezjednáte nápravu, máme právo vám ode dne doručení výzvy k nápravě účtovat příplatek (ke službě, která je z vaší strany zneužívána) a to až do doby, než zjednáte nápravu. Výše příplatků je uvedena níže. Máte-li za to, že jsme postupovali při aplikaci politiky přiměřeného využívání v rozporu s Nařízením EU (2016/2286) a Podmínkami, máte právo u nás podat reklamaci.

Příplatky účtované v případě zneužití

Odchozí hovory (min.) Příchozí hovory (min.) SMS Internet (MB)
0,99 Kč 0,24 Kč 0,30 Kč 0,10 Kč

Roamingový datový balíček na cestování

Roamingový datový balíček na cestování vám umožní surfovat v roamingu v Zóně 1 ještě levněji. Navíc zcela bezpečně, neboť když balíček vyčerpáte, bude internet v roamingu pro vaše bezpečí zablokován. Balíček můžete čerpat po dobu 30 dní od aktivace.

Aktivujte si ho před odjezdem nebo klidně i ze zahraničí zdarma posláním SMS ve tvaru EU100 na telefonní číslo 4343.

Výše balíčku Zóna 1
100 MB 35 Kč
500 MB 150 Kč

Balíček lze aktivovat pouze u paušálních služeb nikoli u Předplacenky.

Zóna 2 a 3

Destinace Odchozí hovory (min.) Příchozí hovory (min.) SMS MMS Internet (MB)
Zóna 2 37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč
Zóna 3 70 Kč 50 Kč 19 Kč 26 Kč 348 Kč

​Platí pro všechny zóny

Pokud nemáte v ČR žádný datový balíček a využíváte internet účtovaný po jednotkách (Platím, co stáhnu), můžete v ČR přenést maximálně 100 MB měsíčně. V roamingu tato hranice ovšem stanovena není a maximální spotřeba dat je určena EU limitem (viz tabulka).

EU limity Datové balíčky Limit
Limit 1 Platím co stáhnu, 25 MB, 100 MB, 150 MB, 300 MB, 500 MB, 600 MB, 1 GB, 1.2 GB 1 225 Kč bez DPH
Limit 2 1.5 GB, 2 GB, 3 GB 3 900 Kč bez DPH
Limit 3 10 GB 15 000 Kč bez DPH

U speciálních hovorů (například barevné linky) platí cena, která je závislá na typu hovoru a sítě, ve které je tento hovor uskutečněn. Cena za hovor je určována roamingovým partnerem. Volání na čísla v ČR 800 XXX XXX jsou také zpoplatněna.

Vyúčtování roamingu provádíme po obdržení informací od příslušného roamingového operátora. Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění vyúčtování roamingu až o 3 měsíce od data uskutečnění hovoru.

V případě, že v roamingu voláte na zahraniční telefonní číslo, je váš hovor účtován dle roamingových cen podle vzdálenější zóny (např. voláte-li ze Zóny 1 na zahraniční číslo spadající do Zóny 3, bude váš hovor účtován dle ceny Zóny 3).

Tarifikace roaming

Destinace Odchozí hovory
(sekundy) 
Příchozí hovory
(sekundy) 
SMS
(ks)
MMS
(ks)
Data
(kB)
Zóna 1 60+1 - 1 1 1 kB
Zóna 2 60+60 60+60 1 1 100 kB
Zóna 3 60+60 60+60 1 1 100 kB

Zóna 1: EU a EEA (mimo Švýcarska a Turecka)
Zóna 2: Evropa - země mimo EU + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína
Zóna 3: Zbytek světa + satelitní sítě

Podrobný přehled rozdělení států do roamingových zón naleznete zde.