Kolik stojí volání, sms a data v roamingu u paušálních služeb?

Zóna 1 - EU a EEA

Odchozí hovory

V roamingu v Zóně 1 se od 1. 6. 2017 můžete chovat jako doma. Máte-li v Česku volné minuty, budete z nich čerpat i při volání z jakéhokoli státu Zóny 1 a to bez příplatku. Stejná situace platí i pro neomezené volání a SMS do všech sítí.

Příchozí hovory

Za příchozí hovory již nezaplatíte ani korunu.

Neomezené volání v síti

Neomezené volání nebo SMSkování v síti GoMobil se vztahuje pouze na naši českou síť. Jste-li totiž v zahraničí, nejste v ten moment reálně připojeni k naší síti, ale k síti zahraničního operátora. Proto v takovém případě čerpáte své volné minuty nebo SMSky. Nemáte-li žádné volné jednotky, platíte jednotkovou cenu, jako byste v Česku volali do ostatních sítí mimo GoMobil.

Pravidla politiky přiměřeného využívání

Užívání roamingu v Zóně 1 se řídí pravidly politiky přiměřeného využívání (Fair Use Policy – FUP), jejichž cílem je odhalit zneužívání či nezvyklé využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování. Pravidla zneužití jsou specifikována v prováděcím nařízení komise (EU) 2016/2286.

Mezi objektivní ukazatele prokazující zneužití roamingu řadíme především převládající spotřebu v roamingu v Zóně 1 nad domácí spotřebou a/nebo převládající vaši přítomnost v roamingu v Zóně 1 nad přítomností na území ČR. V této souvislosti průběžně monitorujeme vaše využívání roamingu. V případě podezření na zneužití roamingu sledujeme současně oba dva výše uvedené ukazatele (tj. spotřebu a přítomnost) po dobu nejméně 4 měsíců. Je-li výsledkem tohoto sledování skutečnost, že u vás převládá spotřeba v roamingu v Zóně 1 a/nebo převládá-li vaše přítomnost v roamingu v Zóně 1 nad přítomností na území ČR, upozorníme vás na podezření ze zneužití roamingu a vyzveme vás ke zjednání nápravy ve lhůtě 2 týdnů. V případě, že i přes toto upozornění nezjednáte nápravu, máme právo vám ode dne doručení výzvy k nápravě účtovat příplatek (ke službě, která je z vaší strany zneužívána) a to až do doby, než zjednáte nápravu. Výše příplatků je uvedena níže. Máte-li za to, že jsme postupovali při aplikaci politiky přiměřeného využívání v rozporu s Nařízením EU (2016/2286) a Podmínkami, máte právo u nás podat reklamaci.

Příplatky účtované v případě zneužití

Odchozí hovory (min.) SMS MMS Internet (MB)
1,04 Kč 0,31 Kč 0,24 Kč 0,24 Kč

Roamingový datový balíček na cestování

Roamingový datový balíček na cestování vám umožní surfovat v roamingu v Zóně 1 ještě levněji. Navíc zcela bezpečně, neboť když balíček vyčerpáte, bude internet v roamingu pro vaše bezpečí zablokován. Balíček můžete čerpat po dobu 30 dní od aktivace.

Aktivujte si ho před odjezdem nebo klidně i ze zahraničí zdarma posláním SMS ve tvaru EU100 na telefonní číslo 4343.

Výše balíčku Zóna 1
100 MB 35 Kč
500 MB 150 Kč

Balíček lze aktivovat pouze u paušálních služeb nikoli u Předplacenky.

Zóna 2 a 3

Destinace Odchozí hovory (min.) Příchozí hovory (min.) SMS MMS Internet (MB)
Zóna 2 37 Kč 19,30 Kč 11 Kč 18 Kč 80 Kč
Zóna 3 70 Kč 50 Kč 19 Kč 26 Kč 348 Kč

​Platí pro všechny zóny

Pokud nemáte v ČR žádný datový balíček a využíváte internet účtovaný po jednotkách (Platím, co stáhnu), můžete v ČR přenést maximálně 100 MB měsíčně. V roamingu tato hranice ovšem stanovena není a maximální spotřeba dat je určena EU limitem (viz tabulka).

EU limity Datové balíčky Limit
Limit 1 Platím co stáhnu, 25 MB, 100 MB, 150 MB, 300 MB, 500 MB, 600 MB, 1 GB, 1.2 GB 1 225 Kč bez DPH
Limit 2 1.5 GB, 2 GB, 3 GB 3 900 Kč bez DPH
Limit 3 10 GB 15 000 Kč bez DPH

U speciálních hovorů (například barevné linky) platí cena, která je závislá na typu hovoru a sítě, ve které je tento hovor uskutečněn. Cena za hovor je určována roamingovým partnerem. Volání na čísla v ČR 800 XXX XXX jsou také zpoplatněna.

Vyúčtování roamingu provádíme po obdržení informací od příslušného roamingového operátora. Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění vyúčtování roamingu až o 3 měsíce od data uskutečnění hovoru.

V případě, že v roamingu voláte na zahraniční telefonní číslo, je váš hovor účtován dle roamingových cen podle vzdálenější zóny (např. voláte-li ze Zóny 1 na zahraniční číslo spadající do Zóny 3, bude váš hovor účtován dle ceny Zóny 3).

Tarifikace roaming

Destinace Odchozí hovory
(sekundy) 
Příchozí hovory
(sekundy) 
SMS
(ks)
MMS
(ks)
Data
(kB)
Zóna 1 60+1 - 1 1 1 kB
Zóna 2 60+60 60+60 1 1 100 kB
Zóna 3 60+60 60+60 1 1 100 kB

Zóna 1: EU a EEA (mimo Švýcarska a Turecka)
Zóna 2: Evropa - země mimo EU + USA, Rusko, Kanada, Izrael, Egypt a Čína
Zóna 3: Zbytek světa + satelitní sítě

Podrobný přehled rozdělení států do roamingových zón naleznete zde.