Jak je nastaveno zúčtovací období?

Za zúčtovací období je považován vždy kalendářní měsíc.

Pokud je služba aktivována v průběhu měsíce (aktivace SIM), jsou vždy v prvním zúčtovacím období volné minuty i paušální částka kráceny v poměrné výši.

Např. bude-li služba aktivována až 15. den v měsíci, budete platit pouze polovinu měsíčního paušálu a také budete mít do konce kalendářního měsíce k dispozici poloviční počet volných jednotek.