Co znamenají čísla u uploadu a downloadu (např. 8192/512)?

První číslo je maximální možná rychlost přenosu dat směrem k uživateli (download) a druhé číslo udává maximální možnou rychlost přenosu dat ve směru od uživatele (upload). Údaje se uvádí v kilobitech za sekundu.