Zveřejnění vašich údajů v telefonním seznamu a jejich zpoplatnění

GoMobil v současné době neshromažďuje souhlasy účastníků nutné pro zveřejnění údajů a ani žádné další doplňkové údaje pro zveřejnění v Jednotném telefonním seznamu. Tyto údaje tedy nejsou ani předávány ke zveřejnění jeho vydavateli. Důvodem je, že společnost GoMobil s.r.o. nemá aktuálně uzavřenou smlouvu s žádným vydavatelem Jednotného telefonního seznamu pro účely předávání údajů k jejich zveřejnění v takovém seznamu.

Informace uvedené níže v článku nejsou tedy momentálně platné a relevantní.

Co je Jednotný telefonní seznam (JTS)

Jednotný telefonní seznam je veřejně dostupný ucelený přehled všech mobilních a pevných telefonních číslech na území České republiky. Podle zákona o elektronických komunikacích musí i mobilní operátoři předat základní osobní údaje s telefonním číslem zákazníka společnosti, která tuto univerzální službu provozuje. Předané údaje budou používány výhradně pro vydávání Jednotného telefonního seznamu a pro poskytování informací o telefonních číslech.

Podmínkou zveřejnění Vašich údajů v telefonním seznamu, resp. předání vašich údajů společnosti, která telefonní seznam vydává, je samozřejmě Váš souhlas. Navíc si můžete vybrat, jaká data chcete zveřejnit.

Jakým způsobem mohu údaje v Jednotném telefonním seznamu zveřejnit?

Zveřejnění údajů je úplně jednoduché a můžete o ně požádat klidně teď hned prostřednictvím operátora na naší zákaznické lince 799 505 505, který vám umožní zadat souhlas se zveřejněním v Jednotném telefonním seznamu (JTS) a také si zvolit rozsah dat, která chcete zveřejnit.

Po poskytnutí souhlasu se zveřejněním svých údajů v JTS předáme vaše údaje ve vámi zvoleném rozsahu vydavateli JTS, který bude zodpovědný za jejich zveřejnění.

Ke zveřejnění vašich údajů v tištěné verzi JTS dojde v příslušném kalendářním roce pouze v případě, že váš souhlas obdržíme v dostatečném časovém předstihu před jeho uzávěrkou, v opačném případě si bohužel budete muset počkat na jeho další revizi.

Jaké údaje mohou být v JTS zveřejněny?

ZDARMA podle vaší volby mohou být v seznamu zveřejněny následující údaje:
1) Jste fyzická osoba:

 • titul, jméno, příjmení, popřípadě pseudonym,
 • adresa bydliště či místo podnikání,
 • telefonní číslo,
 • adresa elektronické pošty (e-mail) a vaše internetová adresa.

2) Jste právnická osoba:

 • tak obchodní firma či název,
 • adresa sídla,
 • telefonní číslo,
 • adresa elektronické pošty (e-mail), vaše internetová adresa
 • případně údaj o činnosti vaší firmy

Dále máte právo požadovat, aby v telefonním seznamu bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktováni za účelem marketingu.

Zpoplatněno je zveřejnění těch údajů, které vydavatel JTS umožňuje zveřejnit nad rámec požadovaný zákonem. Konkrétně se jedná o tyto údaje:

 • vaše internetové stránky (např. ty naše jsou www.gomobil.cz)
 • popis činnosti vaší firmy (např. restaurace, instalatérské práce, jazyková škola apod.)
 • opakované zveřejnění vašeho telefonního čísla (tedy jeho zveřejnění ve více např. regionálních telefonních seznamech).

Pokud tyto zpoplatněné údaje v elektronickém formuláři vyplníte a požádáte o jejich zveřejnění, GoMobil je předá vydavateli JTS. Zveřejnění uvedených údajů však bude provedeno pouze v případě, že uzavřete samostatnou smlouvu o zveřejnění s vydavatelem JTS.

Jak mohu své zveřejněné údaje v JTS vymazat?

Když se následně rozmyslíte a nebudete chtít být nadále v JTS uvedeni, můžete nám kdykoli dát vědět odvoláním svého souhlasu, které provedete opět prostřednictvím operátora zákaznické linky. V takovém případě dojde k odstranění vašich údajů z JTS při jeho nejbližší revizi, samozřejmě za předpokladu, že nás budete o svém nesouhlasu informovat v dostatečném časovém předstihu před uzávěrkou.