Jak funguje pojmenování služeb v Samoobsluze?

Pokud máte více služeb pod jedním účtem (kontaktem), jistě se vám bude hodit možnost si je pro lepší přehlednost pojmenovat.

Pojmenování mých služeb

Své služby si můžete pojmenovat v Samoobsluze v Úvodním souhrnu nebo v Přehledu služby. Pro přejmenování klikněte na symbol tužtičky vedle svého současného názvu. Vaše vlastní pojmenování se nezobrazí na faktuře.

Pojmenování doporučených služeb

Kromě služeb vedených pod svým vlastním účtem si můžete pojmenovat i doporučené služby v záložce Moji nej. Vaše pojmenování neovlivní jejich vlastní pojmenování.