Pravidla programu GoMobil+ platná od 1.3.2024

Tato pravidla stanovují podmínky pro získání slevy na balíček služeb v rámci programu nové GoMobil+.

Aktivace programu GoMobil+

Program GoMobil+ si mohou aktivovat pouze zákazníci GoMobil, kteří využívají paušální služby. Zákazníci využívající pouze předplacené služby si program GoMobil+ aktivovat nemohou. K čerpání slev dochází, jakmile zákazník splní všechny podmínky pro jejich získání.

GoMobil+ si může zákazník aktivovat přímo v Samoobsluze na https://muj.gomobil.cz/plus, nebo je možné kontaktovat Zákaznické centrum na 799 505 505 (v pracovní dny 8:00 - 17:00).

Podmínky pro získání slevy

Jakmile se zákazník zapojí do programu GoMobil+ jeho aktivací v Samoobsluze nebo po telefonu, vzniká u něj nárok na získávání slev a odměn při splnění následujících podmínek:

  1. Zákazník má pod svým kontaktem alespoň tři aktivní placené paušální služby.
  2. Minimálně jedna z aktivních služeb zákazníka je GoTV nebo GoInternet.
  3. Součet hodnot všech služeb zákazníka je ve výši alespoň 500 Kč.

#1: Alespoň tři aktivní paušální služby

Mějte pod svým kontaktem aktivní alespoň tři placené paušální služby. Máte-li jen jeden mobilní tarif a internet na doma (GoInternet), objednejte si například další číslo pro někoho z rodiny. Podmínku tří aktivních placených paušálních služeb je nutné splňovat každý měsíc pro získání slevy do vyúčtování.

#2: Alespoň jedna GoTV nebo GoInternet

Alespoň jedna z vašich aktivních služeb musí být GoTV (internetová televize) nebo GoInternet (internet na doma). Máte-li například jen dvě mobilní služby, můžete si k nim objednat internetovou televizi GoTV. Tím současně splníte i podmínku #1. Podmínku alespoň jedné aktivní GoTV nebo jednoho GoInternetu je nutné splňovat každý měsíc pro získání slevy do vyúčtování.

#3: Hodnota všech služeb ve výši 500+ Kč

Výše slevy se odvíjí od výše součtu všech paušálních položek ve vyúčtování po odečtení slev. Do paušálních položek patří všechny položky, které platíte pravidelně každý měsíc (například balíčky minut, SMS, dat, vybraný tarif nebo doplňkové služby). Čím větší hodnotu služeb využíváte, tím vyšší slevu do vyúčtování získáváte.

Hodnota služeb Výše slevy
500 - 799 Kč 50 Kč
800 - 1099 Kč 100 Kč
1100 Kč a více 150 Kč

Podmínku výše celkové hodnoty vašich služeb je nutné splňovat každý měsíc pro získání slevy do vyúčtování.

Uplatnění slevy

Samotné členství v programu GoMobil+ neznamená automaticky přiznání slevy a odměn. Díky členství v programu bude u vašeho účtu každý měsíc automaticky kontrolováno, zdali splňujete všechny výše uvedené podmínky programu a pokud ano, bude vám v daném měsíci přiznána sleva.

Sleva se uplatní pouze u faktury vystavené za celé zúčtovací období. Pokud je vaše vyúčtování vystaveno za zkrácené období (například neúplný první měsíc), najdete svou slevu až v dalším vyúčtování.

Jakmile na slevu získáte nárok, tedy budou v daném měsíci splněny výše vyjmenované podmínky, automaticky vám slevu přidáme do vašeho měsíčního vyúčtování a zohledníme ve faktuře. Aktivace programu GoMobil+ je nutná pouze jednou. Podmínky #1, #2 a #3 je nutné splňovat každý měsíc.

Doba trvání členství a doba čerpání slevy

Členství v programu GoMobil+ je na dobu neurčitou, stejně jako poskytovaná sleva (za předpokladu plnění podmínek).

Závěrečná ustanovení

Účastí v programu GoMobil+ vyjadřují majitelé služeb svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami programu. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat či změnit.