Pravidla programu "Doporuč satelitní TV a získej odměnu" platná od 15.3.2020 (ukončeno)

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování satelitních TV služeb od společnosti Skylink s Doporučeným (Doporučenou službou), a to na základě doporučení Doporučitele, tedy stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučující služba).

Kdo koho doporučuje

Doporučitel = Doporučující služba = Služba, která doporučí satelitní televizi Skylink někomu dalšímu.
Doporučený = Doporučená služba = Služba, která nově vzniká u Skylink na základě doporučení.

Doporučený a Doporučitel může být stejná osoba (Doporučená a Doporučující služba může mít stejného majitele). Může se jednat jak o nového, tak o stávajícího zákazníka.

Odměny za doporučení

Sleva do faktury ve výši 150 Kč. Jedná se o slevu, která je započítána do celkového vyúčtování v měsíci, ve kterém na ni má Doporučitel nárok. Sleva je přenosná i do dalších měsíců, pokud není v jednom měsíci využita v plné výši. Odměnu není možné požadovat náhradou ve formě finančního plnění.

Uplatnění

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny pro Doporučitele instalovanou satelitní televizi od společnosti Skylink. Doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti.

Přenosnost slevy

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu přijde faktura na 0 Kč a do dubna se převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá opět 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.

Souhlas

Účastí v programu "Doporuč satelitní TV a získej odměnu" vyjadřují Doporučitel i Doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.