Pravidla programu "Sleva za kombinaci GoMobil a GoInternet" platná od 1.3.2018

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1.3.2018 do 31.3.2018

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny v podobě slevy do vyúčtování za kombinaci služeb GoInternet a GoMobil.

Odměna za kombinaci služeb

  1. Sleva do celkové  měsíční faktury ve výši 70 Kč

Sleva je přenosná i do dalších měsíců, pokud není v jednom měsíci využita v plné výši. Odměnu není možné požadovat náhradou ve formě finančního plnění.

UPLATNĚNÍ

Slevu získáte ihned, jakmile budou obě služby (GoInternet i GoMobil) aktivní. Pokud bude jedna ze služeb ukončena (například telefonní číslo bude zrušeno nebo přeneseno k jinému operátorovi), skončí i nárok na odměnu a to ke dni ukončení služby.

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Zákazník GoInternet si ke své stávající službě (internet na doma) objedná novou službu od GoMobil, čímž dojde k uzavření objednávky Tarifu NA MÍRU, Tarifu NA DATOVÁNÍ nebo Tarifu NA POHODU a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření nové smlouvy.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Nově objednaná služba musí být aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Souhlas

Účastí v programu vyjadřuje zákazník svůj souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazuje se je dodržovat. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.