Pravidla programu GoMobil+ platná od 10.1.2022 do 29.2.2024

Tato pravidla stanovují podmínky pro získání slevy v rámci benefitního programu GoMobil+.

Aktivace programu GoMobil+

Benefitní program GoMobil+ si mohou aktivovat všichni zákazníci GoMobil s alespoň jednou objednanou / aktivovanou paušální službou. Zákazníci využívající pouze předplacené služby si program GoMobil+ aktivovat nemohou. K čerpání slev a odměn dochází, jakmile zákazník splní všechny podmínky pro jejich získání.

Pro aktivaci programu GoMobil+ je zapotřebí kontaktovat Zákaznické centrum na 799 505 505 (pracovní dny 8-17) nebo emailem na podpora@gomobil.cz.

Podmínky pro získání slevy

Jakmile se zákazník zapojí do programu GoMobil+ jeho aktivací v Samoobsluze nebo po telefonu, vzniká u něj nárok na získávání slev a odměn při splnění následujících podmínek:

  1. Zákazník musí po vstupu do programu objednat a aktivovat alespoň jednu novou placenou paušální službu.
  2. Zákazník má pod svým kontaktem alespoň tři aktivní placené paušální služby (mobilní služby, televize nebo internet na doma).
  3. Součet paušálních položek ve vyúčtování musí být ve výši alespoň 600 Kč.

#1: Aktivace nové paušální služby

Podmínkou pro zahájení využívání slev v programu GoMobil+ je, že si objednáte a aktivujete alespoň jednu novou službu. Je jedno, zdali půjde o mobilní tarif, televizi nebo internet na doma. Služba musí být aktivovaná nejpozději do 15. dne následujícího měsíce od provedení objednávky. Jakmile tak učiníte, bude tato podmínka splněna pro celou dobu členství v programu GoMobil+ na následujících 12 měsíců.

#2: Alespoň tři aktivní paušální služby

Mějte pod svým kontaktem aktivní alespoň tři placené paušální služby. Máte-li například jen dvě, přiveďte k nám další členy rodiny pod svůj kontakt a současně s tím splníte i podmínku #1. Podmínku tří aktivních placených paušálních služeb je nutné splňovat každý měsíc pro získání slevy do vyúčtování.

#3: Výše součtu paušálních položek ve výši 600+ Kč

Výše slevy se odvíjí od výše součtu všech paušálních položek ve vyúčtování po odečtení slev. Do paušálních položek patří všechny položky, které platíte pravidelně každý měsíc (například balíčky minut, SMS, dat, vybraný tarif nebo doplňkové služby). Čím větší hodnotu služeb využíváte, tím vyšší slevu do vyúčtování získáváte.

Součet paušálních položek ve vyúčtování Výše slevy
600 - 799 Kč 50 Kč
800 - 999 Kč 100 Kč
1000 Kč - 1199 Kč 150 Kč
1200 Kč - 1499 Kč 200 Kč
1500 Kč - 1999 Kč 250 Kč
2000 Kč a více 300 Kč

Podmínku výše součtu paušálních položek je nutné splňovat každý měsíc pro získání slevy do vyúčtování.

Uplatnění slevy

Samotné členství v programu GoMobil+ neznamená automaticky přiznání slevy a odměn. Díky členství v programu bude u vašeho účtu každý měsíc automaticky kontrolováno, zdali splňujete všechny výše uvedené podmínky programu a pokud ano, bude vám v daném měsíci přiznána sleva.

Sleva se uplatní pouze u faktury vystavené za celé zúčtovací období. Pokud je vaše vyúčtování vystaveno za zkrácené období (například neúplný první měsíc), najdete svou slevu až v dalším vyúčtování.

Jakmile na slevu získáte nárok, tedy budou v daném měsíci splněny výše vyjmenované podmínky, automaticky vám slevu přidáme do vašeho měsíčního vyúčtování a zohledníme ve faktuře. Podmínku #1 je nutné splnit pouze jednou pro zahájení čerpání slev v programu GoMobil+. Podmínky #2, #3 a #4 je nutné splňovat každý měsíc.

Doba trvání členství

Členství v programu GoMobil+ je 12 kalendářních měsíců od měsíce, ve kterém prvně došlo ke splnění podmínek a uplatnění slevy.

Členství v programu lze prodloužit na dalších 12 měsíců aktivováním nové placené paušální služby. Chcete-li čerpat slevu v rámci GoMobil+ trvale, je nutné tedy 1x za 365 dní přivést do svého programu GoMobil+ novou platící paušální službu.

Příklad: RinGo si 15.5.2021 aktivoval program GoMobil+. Během května a června ale ještě nesplňoval pravidla programu GoMobil+, neboť měl u svého účtu pouze dvě aktivní paušální služby. V červenci se rozhodl pořídit si novou službu a to GoMobil TV, kterou 17.7.2021 aktivoval. Ve svém vyúčtování za červenec, které mu přišlo 10. srpna, ještě slevu nenajde, neboť sleva je přiznána až za celé zúčtovací období, což bude v jeho případě srpen. Po celkovou dobu 12 měsíců, tedy až do vyúčtování za červenec 2022 bude moci využívat slevy. Samozřejmě za předpokladu, že každý měsíc bude splňovat všechna pravidla programu GoMobil+.

Závěrečná ustanovení

Účastí v programu GoMobil+ vyjadřují majitelé služeb svůj souhlas s těmito pravidly a podmínkami programu. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat či změnit.