Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.4.2023

Kdo koho doporučuje

Doporučitel = Doporučující služba = Aktivní paušální služba, která doporučí GoMobil někomu dalšímu.
Doporučený = Doporučená služba = Paušální služba, která nově vzniká u GoMobil na základě doporučení.

Doporučený a Doporučitel může být stejná osoba (Doporučená a Doporučující služba může mít stejného majitele). Může se jednat jak o nového, tak o stávajícího zákazníka. Doporučitelem ani doporučeným nemůže být předplacená služba.

Odměny za doporučení

  1. Jednorázová sleva 150 Kč do faktury
  2. Volání v rámci doporučení na rok zdarma
  3. Data nonstop na rok zdarma

1. 150 Kč sleva za online webovou objednávku s doporučením

Nárok na odměnu 150 Kč vzniká pouze Doporučiteli a to tehdy, pokud je v období trvání této akce jeho aktivní telefonní číslo u GoMobil uvedeno Doporučeným v online webové objednávce s nejméně jednou novou službou.

Jak to funguje?

Karel je stávající zákazník GoMobil a doporučil Janě, aby ke GoMobil také přešla. Jana si vybrala tarif a během online webové objednávky uvedla Karlovo telefonní číslo. Karel tak dostane odměnu ve formě slevy do vyúčtování ve výši 150 Kč za to, že někoho doporučil.

Nárok na slevu

Jednorázovou slevu 150 Kč automaticky připíšeme Doporučiteli do vyúčtování, jakmile budou mít obě služby (Doporučená i Doporučující) včas ve splatnosti uhrazené dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky. Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s libovolným tarifem. Doporučený i Doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti.

 

 

2. Volání na rok zdarma

Tato odměna je určena pro Doporučitele i Doporučeného. Oba si spolu mohou po dobu jednoho roku volat zdarma. Odměna se nevztahuje na volání v Roamingu. 

Nárok na odměnu "Volání na rok zdarma" vzniká Doporučiteli i Doporučenému a to tehdy, pokud je v období trvání této akce aktivní telefonní číslo Doporučitele uvedeno Doporučeným v objednávce s nejméně jednou novou službou. Může se jednat o online objednávku na webu i telefonickou objednávku.

Když doporučíte opakovaně znovu, období volání zdarma všem svým Doporučeným službám i svému Doporučiteli se vám automaticky o jeden rok prodlouží. Více o tom, jak funguje volání Doporučeným zdarma, naleznete zde.

Jak to funguje?

Karel je stávající zákazník GoMobil a doporučil Janě, aby ke GoMobil také přešla. Jana si vybrala tarif a během objednávky uvedla Karlovo telefonní číslo. Díky tomu si pak mohou mezi sebou volat po dobu jednoho roku zdarma. 

Nárok na odměnu

Volání mezi doporučenými zdarma získáte automaticky ihned, jakmile budou obě služby (Doporučená i Doporučující) aktivní v síti GoMobil. Pokud bude doporučená služba ukončena (číslo bude zrušeno nebo přeneseno k jinému operátorovi), skončí i volání zdarma na toto telefonní číslo ke dni ukončení služby.

 

3. Data nonstop na rok zdarma

Tato odměna je určena pro Doporučitele i Doporučeného. Oba si pak mohou k vybraným tarifům aktivovat balíček Data nonstop na rok zdarma.

Nárok na odměnu "Data nonstop na rok zdarma" vzniká Doporučiteli i Doporučenému a to tehdy, pokud je v období trvání této akce aktivní telefonní číslo Doporučitele uvedeno Doporučeným v online webové objednávce s nejméně jednou novou službou, která umožňuje aktivaci služby Data nonstop.

Když doporučíte opakovaně znovu, Data nonstop zdarma se Doporučeným službám i svému Doporučiteli automaticky o jeden rok prodlouží.

Jak to funguje?

Karel je stávající zákazník GoMobil a má tarif Ringo 100 s 3,5 GB. Doporučil Janě, aby ke GoMobil také přešla. Jana si vybrala jeden z tarifů s balíčkem Data nonstop (např. Ringo NEO s 2 GB) a během online objednávky uvedla Karlovo telefonní číslo. Díky tomu má pak Jana službu Data nonstop na rok zdarma. Karel měl v době objednávky vhodný tarif, který podporuje Data nonstop, takže i on má nárok na Data nonstop zdarma po dobu jednoho roku. Protože je ještě neměl aktivní, musí si je zapnout ve své Samoobsluze.

Ke kterým tarifům získá doporučitel / doporučený nárok na Data nonstop zdarma na 12 měsíců?

Balíček Data nonstop je možné aktivovat k tarifům RINGO, STUDENT nebo ŠEDESÁT+ s aktivním datovým balíčkem v minimální výši 2 GB.

Tarify s možností aktivace balíčku Data nonstop Výše aktivního datového balíčku
Tarif RINGO 100 3,5 GB, 7,5 GB, 11 GB, 17 GB nebo 21 GB
Tarif RINGO 200 3,5 GB, 7,5 GB, 11 GB, 17 GB nebo 21 GB
Tarif RINGO 400 2 GB, 3,5 GB, 7,5 GB, 11 GB, 17 GB nebo 21 GB
Tarif RINGO NEO 2 GB, 3,5 GB, 7,5 GB, 11 GB, 17 GB nebo 21 GB
Tarif ŠEDESÁT+ 2 GB, 3,5 GB
Tarif STUDENT 7,5 GB

Nárok na odměnu

Vzniká ihned jakmile budou obě služby (Doporučená i Doporučující) aktivní v síti GoMobil a za splnění podmínky, že doporučitel / doporučený má jeden z vybraných tarifů, který umožňuje aktivaci Data nonstop. Od doby, kdy jsou obě služby aktivní běží období 12 měsíců, ve kterých je možné této výhody využít. Pokud si tak např. Doporučený aktivuje Data nonstop až 6 měsíc od vzniku nároku, může využít už jen zbylých 6 měsíců. Pokud má vhodný tarif pouze Doporučený, může si aktivovat Data nonstop na rok zdarma pouze on. Pokud má vhodný tarif pouze Doporučitel, může si aktivovat Data nonstop na rok zdarma pouze on. Pokud v době vzniku nároku nemá Doporučitel aktivní Data nonstop, může si je aktivovat ve své Samoobsluze. Upozorňujeme, že aktivací této služby může Doporučitel přijít o akční slevy spojené s jeho tarifem, protože si změní nastavení svého tarifu.

 

Obecné podmínky pro získání odměn

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) Doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k uzavření objednávky libovolného paušálního tarifu a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření smlouvy s Doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje Doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká.

Doporučitel může být totožná osoba s Doporučeným. Taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou (na jeden kontakt) nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno (kontakt) nové služby.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Doporučená služba musí být aktivována nejpozději do 15. dne následujícího měsíce od provedení objednávky, jinak nárok na výhru zaniká.

Programu "Doporuč a získej" se nemohou účastnit zaměstnanci, rodinní příslušníci a spolupracující osoby společností patřících do BUDEX holding s.r.o.

Souhlas

Účastí v programu "Doporuč a získej" vyjadřují Doporučitel i Doporučený (majitelé Doporučené i Doporučující služby) svůj souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazují se je dodržovat. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.