Co to jsou volací limity?

Volací limit je maximální možná výše útraty v daném měsíci pro dané telefonní číslo. Pomáhá vám hlídat výdaje a chrání vás před zneužitím čísla. Po dosažení vámi nastaveného limitu bude služba omezena - všechny odchozí služby (volání, SMS, MMS) budou omezeny. Své zbývající volné jednotky můžete vyčerpat do konce měsíce. Pokud však následně využijete odchozí služby nespadající do volných jednotek, např. volání na speciální čísla, budou veškeré vaše odchozí služby zablokovány.

Příjem hovorů, SMS a MMS nebude v rámci ČR omezen. Veškerý provoz v roamingu bude omezen (volání, SMS aj.).

Do volacího limitu se zahrnují i paušální poplatky, ceny zvolených balíčků, provolané minut, zaslané SMS, přenesená data, roaming, doplňkové služby, služby třetích stran a poplatky spojené s využíváním služeb (např. poplatek za zaslání tištěného vyúčtování).

Při dosažení limitu si můžete své zbývající volné jednotky vyčerpat do konce daného měsíce. Pokud však následně využijete odchozí služby nespadající do volných jednotek, např. volání na speciální čísla, budou veškeré vaše odchozí služby zablokovány.

Jak zjistím svou aktuální výši limitu?

Aktuální výši a nastavení limitu naleznete ve své Samoobsluze.

Mohu si nastavit vlastní limit?

Samozřejmě. Služba nastavení vlastního volacího limitu vám pomáhá hlídat výdaje. U každého svého čísla si můžete nastavit maximální měsíční částku. Při dosažení 80 % a 100 % nastaveného limitu vám zašleme upozornění. Nastavení limitu můžete provést ve své Samoobsluze.

Změna bude provedena ihned v tomto měsíci. Nezaručujeme vám 100% maximální provolanou částku. Zvláště roamingová volání a zaslané Premium SMS mohou být započtena až po delší době, což může vaší útratu zvýšit.​

Jak mám nastavený základní limit?

Co si objednávám a kdo jsem Na začátku Po 3 měsících na vyžádání
Nové číslo - nový zákazník 300 Kč 1500 Kč
Přenáším své číslo - nový zákazník 300 Kč 1500 Kč
Nové číslo - stávající zákazník 700 Kč 1500 Kč
Přenáším své číslo - stávající zákazník 1 000 Kč 1500 Kč

Nastavení výše limitu je ovlivněno výší vašich paušálních výdajů u tarifu. ​​Volací limit je možné si jednoduše navýšit složením vratné kauce během objednávky.  Více o kaucích

Jaká je maximální výše volacího limitu?

U zákazníka je volací limit navýšen po třech v pořádku ve splatnosti uhrazených fakturách na 1500 Kč. Můžete si ale nastavit v samoobsluze ještě vyšší, pokud potřebujete. V takovém případě stačí složit vratnou kauci ve výši vypočtené dle zvoleného limitu.

Zákazníci, kteří přešli ke GoMobil do 29.2.2016, mají základní limit nastavený na 2000 Kč. Pokud zapomenete zaplatit některé vyúčtování, je váš limit snížen na výši 1500 Kč. Zpětné navýšení na původní výši 2000 Kč je možné pouze složením kauce.