Jak funguje přesměrování hovorů?

Přesměrování je funkce, která vám umožní příchozí hovor přesměrovat za vámi daných podmínek na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

V momentu přesměrování dochází k odchozímu hovoru z vašeho čísla na vámi určené číslo. 

Příklad: RinGovi volá jeho kamarád Karel na telefonní číslo 777 777 777. RinGo má na svém čísle aktivní přesměrování na své jiné číslo a to 888 888 888. V daný okamžik dochází k tomu, že se hovor přesměruje a RinGovo telefonní číslo 777 777 777 provede odchozí hovor na číslo 888 888 888.

Přesměrování je tedy zpoplatněno stejně jako odchozí volání. Pokud máte nastavené přesměrování a někdo vám zavolá, zaplatíte také vy za tento přesměrovaný hovor.

Způsoby přesměrování:

  • Nepodmíněné: Všechny příchozí hovory budou automaticky přesměrovány.
  • Podmíněné: K přesměrování dojde, pouze pokud například nezvedáte telefon, máte právě obsazeno nebo jste mimo signál.

Každá nová SIM karta má k dispozici možnost přesměrování. Aktivace a nastavení přesměrování je poté na jednotlivém uživateli. Ten má možnost určit kam se bude hovor přesměrovávat (na jaké telefonní číslo) a za jakých okolností (podmíněně nebo nepodmíněně).