Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.9.2015 - 31.5.2016

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 9. 2015 do 31.5.2016

​Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky "Přijďte ve dvou", "Doporučte GoMobil", "Objednejte více", "Objednejte další" a "Přijďte celá rodina" od GoMobil.

Doporučitel nový i stávající zákazník GoMobil
Doporučený nový i stávající zákazník GoMobil
Odměna sleva do faktury ve výši 150 Kč pro doporučitele a 150 Kč pro doporučeného

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučitele). 

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit. 

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA a následnému uzavření smlouvy s doporučeným. K uzavření objednávky dojde pouze prostřednictvím webového formuláře. Doporučený uvede při sepisování smlouvy (webová objednávka) správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při sepsání smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným - taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

"Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky."

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s tarifem NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA. Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Karel má v březnu nárok na odměnu 300 Kč, ale provolal jen 200 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 100 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 100 Kč a proto zaplatí jen 50 Kč.