Jednorázová sleva do vyúčtování

Co je jednorázová sleva do vyúčtování?

Pokud jste získal/a tak zvaný slevový kód, například na webu, sociálních sítích, e-mailem nebo u partnerů, můžete ho uplatnit při objednávce libovolného tarifu GoMobil.

Jako odměnu za objednání tarifu vám dáme jednorázová slevu na volání ve výši dle slevy uvedené u slevového kódu, který jste obdržel/a.

Jak slevu uplatníte?

Během online objednávky zadejte slevu do příslušného pole. Pokud provádíte objednávku po telefonu, sdělte operátorovi, že si přejete uplatnit slevový kód, a nadiktujte mu ho.

Slevu nelze uplatnit zpětně po dokončení objednávky a více slevových kódů nelze kombinovat k jedné objednávce. Slevový kód není možné uplatnit k již aktivní službě. Slevu není možné požadovat náhradou ve formě finančního plnění.

Kdy a jak slevu dostanete?

Jednorázová sleva na volání je přiznána v momentě, že uhradíte dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky. V době uplatnění slevy je nutné, aby vaše služba byla aktivní.

PŘENOSNOST SLEVY

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu přijde faktura na 0 Kč a do dubna se převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá opět 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.