Co najdu v Přehledu služby, zařízení a internetu?

Do přehledu své služby se můžete dostat buď z rozcestníku na Úvodním souhrnu nebo prostřednictvím Menu (Moje služby). Přehled služby je rozdílný pro mobilní služby, zařízení a internet. Níže naleznete popis nejpoužívanější varianty a to Přehledu mobilní služby.

1. Aktuální čerpání balíčků minut, SMS a internetu

Pokud máte aktivní balíček volných jednotek (minut, SMS nebo dat), pak vidíte, kolik vám jich do konce tohoto období (do konce měsíce) ještě zbývá (v grafu znázorněno modře).

Například vám zbývá 36 minut z balíčku 50 minut, 41 SMS z balíčku 50 SMS a 200 MB za balíčku 300 MB. U každého obdélníku najdete ozubená kolečka umožňující rychlý přechod na nastavení tarifu na příští měsíc. U internetu naleznete navíc ikonu nákupního košíku, který vám umožní dokoupit si data, pokud vám docházejí.

​2. Historie výdajů

Stejně jako na Úvodním souhrnu, i na Přehledu naleznete historii výdajů. Zde ale pouze pro konkrétní zvolenou službu, nikoli za všechny služby dohromady. Zjistíte tak snadno, jak se vaše výdaje vyvíjí. Pokud se v konkrétním měsíci podíváte na Detail výpisu, objevíte podrobný přehled všech vašich provolávek. Neuzavřené měsíce jsou dopočítávány a mohou se ještě průběžně měnit.

3. Aktuální měsíční výdaje

Přehledně zjistíte, jaké jsou vaše výdaje v aktuálním měsíci. Měsíční paušál, objednané balíčky volných jednotek, volání a SMS mimo balíčky, internet a případné ostatní služby jako jsou například MMS nebo volání do zahraničí.

4. Mohlo by se vám hodit

Na každé stránce objevíte několik modrých tlačítek, která vás dovedou na nejčastěji hledaná místa v Samoobsluze. Například dokoupení datového balíčku, nastavení tarifu na příští měsíc nebo Aktivaci 4G LTE internetu.