Smlouva na dobu určitou na základě pořízení zařízení s podmíněnou slevou

Využili jste nebo chcete využít v E-shopu GoMobil na eshop.gomobil.cz slevový kód pro nákup některého produktu například telefonu? Pak v objednávce souhlasíte s tím, že u vaší služby (např. telefonní číslo 777888999) nastavíme novou smlouvu na dobu určitou 12 měsíců.

Co smlouva obsahuje

  • Doba trvání smlouvy = Smlouvu spolu uzavřeme na dobu určitou a to na 12 měsíců
  • Minimální měsíční plnění = Během doby trvání smlouvy můžete měnit své balíčky a tarif přenastavovat, ale jeho celková hodnota nesmí klesnout pod hranici minimálního měsíčního plnění (např. 200 Kč)
  • Výše podmíněné slevy = Za uzavření smlouvy na 12 měsíců vám náleží sleva na nákup produktu z nabídky E-shopu GoMobil (Podmíněná sleva se řídí podmínkami akce - Sleva na zařízení)

Kdo smlouvu na dobu určitou uzavírá a jakých služeb se týká

Smlouva na dobu určitou je vázána k telefonnímu číslu u GoMobil, které požádalo o slevový kód a následně ho jeho uživatel uplatnil v E-shopu GoMobil. V objednávce uživatel dané služby souhlasil s nastavením smlouvy na dobu určitou. Majitel telefonního čísla, který službu spravuje a je na jeho jméno vystavována faktura, bude o takové skutečnosti informován telefonicky, e-mailem nebo pomocí SMS na kontaktním telefonním čísle. Od smlouvy můžete do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu.

Pokud pod jedním účtem (majitelem) existuje více služeb, vzniká nová smlouva na dobu určitou pouze u těch služeb, které uplatnily slevový kód pro nákup produktů v E-shopu GoMobil.

Během doby trvání smlouvy na dobu určitou si nelze k dané službě pořídit další produkty se slevou. Bez nároku na slevu si může zákazník i nezákazník GoMobil pořídit produkty bez omezení.

Minimální měsíční plnění a výše slevy na nákup produktů

V tabulce naleznete přehled minimálních měsíčních plnění (MMP), výši slev a jejich uplatnění při nákupu produktů v E-shopu GoMobil.

Výše paušálu* MMP Sleva Uplatnění slevy
100 Kč - 299 Kč 100 Kč 500 Kč Ke všem produktům v kategorii Telefony
300 Kč a více 300 Kč 1000 Kč Ke všem produktům v kategorii Telefony

* Výše paušálu odpovídá součtu všech paušálních položek ve vyúčtování po odečtení slev. Do paušálních položek patří všechny položky, které platíte pravidelně každý měsíc (například balíčky minut, SMS, dat, vybraný tarif nebo doplňkové služby). Nepatří sem například provolané minuty, odeslané SMS a dokoupená data nad rámec základních balíčků. Čím větší hodnotu služeb využíváte, tím vyšší slevu na nákup zařízení získáváte.

Přenastavení tarifu a přechod na jiný tarif

Máte-li uzavřenou smlouvu na dobu určitou, můžete tarif libovolně přenastavit nebo přejít na jiný tarif, ale pouze pokud dodržíte výši MMP. Vaše smlouva se tímto krokem nijak nemění. Po uplynutí doby 12 měsíců můžete svůj tarif přenastavit jakkoliv si přejete.

Předčasné ukončení smlouvy

V případě, že ukončíte smlouvu před uplynutím doby 12 měsíců od jejího uzavření, doplatíte slevu, která vám byla poskytnuta při nákupu produktu (např. telefonu) v plné výši (např. 1000 Kč). Doplatek této částky vám zahrneme do nejbližšího vyúčtování.

PŘÍKLAD: Před 6 měsíci jste si pořídili telefon se slevou 1000 Kč a uzavřeli na základě toho smlouvu na dobu určitou na 12 měsíců. Nyní vám zbývá ještě 6 měsíců do konce smlouvy, kterou si přejete ukončit. Částka, kterou musíte při předčasném ukončení smlouvy doplatit odpovídá výši slevy, kterou jste získali a uplatnili při nákupu telefonu. V našem příkladu se jedná o 1000 Kč. Tuto částku vám zahrneme do vašeho nejbližšího vyúčtování a zaplatíte je společně se svými službami.

Konec smlouvy na dobu určitou uplynutím doby 12 měsíců

Jakmile uplyne doba 12 měsíců, přepne se vaše smlouva automaticky na variantu smlouvy na dobu neurčitou (bez závazků). Nedochází k žádnému prodlužování smlouvy (autoprolongaci). V takovou chvíli si můžete pořídit další produkt se slevou a znovu uzavřít smlouvu na dobu určitou.