Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.11.2017

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1.11.2017 do 14.1.2018 

​Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky na základě odměn: "Přijďte ve dvou", "Doporučte GoMobil", "Objednejte více", "Objednejte další" a "Přijďte celá rodina"

Doporučitel Doporučený
může být nový i stávající zákazník GoMobil může být nový i stávající zákazník GoMobil

získá slevu do faktury ve výši 300 Kč

+ možnost pořídit si akční datovou SIM kartu s 1,5 GB dat za akční cenu 150 Kč měsíčně

získá slevu do faktury ve výši 300 Kč

+ možnost pořídit si datovou SIM kartu s 1,5 GB dat za akční cenu 150 Kč měsíčně

Jak to funguje?

RinGo přivede ke GoMobil svou manželku Gitu. Po dvou uhrazených fakturách ve splatnosti získá každý z nich jako odměnu slevu 300 Kč do svého vyúčtování a k tomu si oba dva mohou pořídit datovou SIM kartu s 1,5 GB na měsíc zdarma a poté za akční cenu 150 Kč měsíčně.

---

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučitele).

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce Tarifu NA MÍRU, Tarifu NA DATOVÁNÍ nebo Tarifu NA POHODU a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření smlouvy s doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným - taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s Tarifem NA MÍRU, Tarifem NA DATOVÁNÍ nebo Tarifem NA POHODU. Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Jak získat datovou SIM kartu s 1,5 GB za akční cenu 150 Kč měsíčně je doporučenému i doporučiteli sděleno prostřednictvím SMS zprávy ve chvíli, kdy na tuto odměnu vznikne nárok. Zájem o akční datovou SIM kartu lze projevit dle instrukcí obsažených v SMS zprávě a to do 48 hodin od obdržení této SMS, jinak jeho nárok na odměnu zaniká. V době uplatnění této odměny musí mít doporučitel i doporučený aktivní číslo u GoMobil s Tarifem NA MÍRU, Tarifem NA DATOVÁNÍ nebo Tarifem NA POHODU.

Více o datové SIM s 1,5 GB naleznete zde

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Karel má v březnu nárok na odměnu 300 Kč, ale provolal jen 200 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 100 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 100 Kč a proto zaplatí jen 50 Kč.