Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.10.2016 do 30.11.2016

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 10. 2016 do 30.11.2016

​Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky na základě odměn: "Přijďte ve dvou", "Doporučte GoMobil", "Objednejte více", "Objednejte další" a "Přijďte celá rodina"

Doporučitel Doporučený
nový i stávající zákazník GoMobil nový i stávající zákazník GoMobil

sleva do faktury ve výši 150 Kč

+ sleva 20 % na jeden z balíčků 300 volných minut, 300 volných SMS, 300 MB u Tarifu NA MÍRU nebo 300 MB u Tarifu V SÍTI ZDARMA a to na dobu jednoho roku (12 měsíců) od aktivace balíčku.

sleva do faktury ve výši 150 Kč

Jak to funguje?

RinGo přivede ke GoMobil svou manželku Gitu. Každý z nich získá jako odměnu slevu 150 Kč do svého vyúčtování. RinGo navíc obdrží jako dárek možnost aktivovat si balíček 300 minut, 300 SMS nebo 300 MB o 20 % levněji na celý rok. Jakmile mu vznikne na odměnu nárok, obdrží informace o možnosti čerpání tohoto dárku prostřednictvím SMS zprávy, na kterou do 24 hodin odpoví.

---

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučitele).

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření smlouvy s doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným - taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

Na doporučení na jehož základě je objednán Tarif FIRMA se nevtahuje odměna 20 % sleva na balíčky, ale pouze odměna 150 Kč pro doporučitele a 150 Kč pro doporučeného.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s tarifem NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA. Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Jak získat balíček 300 volných minut, 300 volných SMS nebo 300 MB s 20% slevou na rok je doporučenému sděleno prostřednictvím SMS zprávy ve chvíli, kdy na tuto odměnu vznikne nárok. Doporučený potvrdí aktivaci balíčku dle instrukcí obsažených v SMS zprávě a to do 24 hodin od obdržení této SMS, jinak jeho nárok na balíček se slevou zaniká. Doporučitel musí mít v době uplatnění této odměny aktivní číslo u GoMobil s tarifem NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA. Slevu 20 % na "300" balíček lze uplatnit pouze jednou pod dobu platnosti slevy (1 rok).

Každý zákazník, který někoho doporučí, získá kromě slevy do vyúčtování také nárok vzít si balíček 300 minut, 300 SMS nebo 300 MB na celý jeden rok o 20 % levněji. Odměnu lze použít u Tarifu NA MÍRU (300 minut, 300 SMS nebo 300 MB) a Tarifu V SÍTI ZDARMA (pouze 300 MB).

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.