Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.6.2019

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s Doporučeným (Doporučenou službou), a to na základě doporučení Doporučitele, tedy stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučující služba).

Kdo koho doporučuje

Doporučitel = Doporučující služba = Služba, která doporučí GoMobil někomu dalšímu.
Doporučený = Doporučená služba = Služba, která nově vzniká u GoMobil na základě doporučení.

Doporučený a Doporučitel může být stejná osoba (Doporučená a Doporučující služba může mít stejného majitele). Může se jednat jak o nového, tak o stávajícího zákazníka.

Odměny za doporučení

  1. Sleva do faktury ve výši 150 Kč
  2. Volání v rámci doporučení rok zdarma

1. Sleva do faktury ve výši 150 Kč

Jedná se o slevu, která je započítána do celkového vyúčtování v měsíci, ve kterém má na ni Doporučitel a Doporučený nárok. Sleva je přenosná i do dalších měsíců, pokud není v jednom měsíci využita v plné výši. Odměnu není možné požadovat náhradou ve formě finančního plnění.

UPLATNĚNÍ

Slevu získáte, jakmile budou mít obě služby (Doporučená i Doporučující) včas ve splatnosti uhrazené dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky. Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s Tarifem NA MÍRU, NA DATOVÁNÍ, NA POHODU, INDIVIDUÁL 1, INDIVIDUÁL 2, RODINA nebo FIRMA. Doporučený i Doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti.

PŘENOSNOST SLEVY

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu přijde faktura na 0 Kč a do dubna se převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá  opět 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.

2. Volání v rámci doporučení rok zdarma

Za doporučení můžete ze své Doporučující služby volat všem u služby uvedeným Doporučeným službám rok zdarma a to v rámci české sítě GoMobil. Zároveň můžete volat rok zdarma i svému Doporučiteli (tomu, kdo vás ke GoMobil přivedl). Odměna se nevztahuje na volání v Roamingu.

Kdykoli doporučíte znovu, období jednoho roku volání zdarma všem svým Doporučeným službám i svému Doporučiteli se vám automaticky prodlouží. Více o tom, jak funguje volání Doporučeným zdarma naleznete zde.

UPLATNĚNÍ

Volání mezi doporučenými zdarma získáte ihned, jakmile budou obě služby (Doporučená i Doporučující) aktivní v síti GoMobil. Pokud bude doporučená služba ukončena (číslo bude zrušeno nebo přeneseno k jinému operátorovi), skončí i volání zdarma na toto telefonní číslo ke dni ukončení služby.

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) Doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k uzavření objednávky Tarifu NA MÍRU, NA DATOVÁNÍ, NA POHODU, iNDIVIDUÁL 1, INDIVIDUÁL 2 nebo RODINA a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření smlouvy s Doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje Doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká.

Doporučitel může být totožná osoba s Doporučeným. Taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou (na jeden kontakt) nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno (kontakt) nové služby.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Doporučená služba musí být aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Souhlas

Účastí v programu "Doporuč a získej" vyjadřují Doporučitel i Doporučený (majitelé Doporučené i Doporučující služby) svůj souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.