Soutěž - FB soutěž o chytré hodinky pro děti (ukončeno)

Tato pravidla stanovují podmínky soutěže "FB soutěž o chytré hodinky pro děti".

Pořadatel

Mobilní operátor GoMobil - společnost GoMobil s.r.o.. se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 08220956, Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích od 1.6.2019, spisová značka C 28898.

Kdo se může soutěže účastnit

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v poslední den trvání soutěže dosáhne věku minimálně 18 let, s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, a který splní tyto podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a spolupracující osoby společností patřících do BUDEX holding s.r.o.

Výhra

  • 1x chytré hodinky pro děti CARNEO GuardKid+ 4G Platinum Blue

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dárky změnit například z důvodu, že v době vyhlášení vítězů již nejsou v prodeji.

Trvání a harmonogram soutěže

Soutěž trvá od 1.6.2022 (od zveřejnění soutěžního příspěvku na FB stránce GoMobil) do 3.6.2022 (23:59:59). Vyhlášení výherců proběhne nejpozději do jednoho kalendářního týdne od ukončení soutěže.

Obsah a pravidla soutěže

Soutěžní úkol: "Sdílejte fotografie obrázků, které nakreslily, nebo namalovaly vaše ratolesti. Ze všech příspěvků vylosujeme jednoho výherce chytrých hodinek pro děti."

Soutěžící mohou vložit příspěvek s fotografií kreseb či maleb, které vytvořily jejich ratolesti, po přihlášení na sociální síť Facebook na https://www.facebook.com/gomobil.cz/ a to ve formě komentáře k soutěžnímu příspěvku. Každý soutěžící bude do slosování zařazen pouze jednou, i kdyby vložil více příspěvků.

Platný soutěžní příspěvek musí splňovat tyto podmínky:

  • Soutěžící do komentáře pod příspěvek vloží fotografii splňující zadání. K fotografii může soutěžící připojit doplňující komentář.

Vyhrává jeden soutěžící, který bude po skončení soutěže vylosován.

Vyhlášení výherců a doručení / předání výhry

Výherce bude vylosován ze všech přispěvatelů, kteří splní pravidla soutěže.

Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejdéle jeden týden po uzavření soutěže. Výherce je povinen na zprávu během následujících 7 dní odpovědět a zaslat své osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Datum narození
  • Adresa pro doručení výhry

Jméno výherce může být ve tvaru: "Jméno, město" zveřejněno na sociálních sítích, webu, tiskové zprávě, na online materiálech a v dalších komunikačních kanálech GoMobil.

Výhra bude odeslána výhercovi prostřednictvím České pošty jako balík do ruky na domluvenou adresu. GoMobil má právo předat dárky také osobně a předání dokumenovat (fotografie, video) pro marketingové účely.

Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých jeho projevů osobní povahy v neomezeném rozsahu ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže.

Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

Pořadatel může vyloučit ze soutěže a skrýt soutěžní komentář uživatele, který porušuje pravidla této soutěže, obsahuje nevhodné nebo vulgární prvky, zobrazuje nabídky třetích stran, neváže se svým obsahem k soutěži a nebo je v rozporu s dobrými mravy a filozofií pořadatele.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí odesláním soutěžního formuláře a splněním podmínek této soutěže se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 480 / 2004 Sb. v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, případně dalších osobních údajů poskytnutých soutěžícím v rámci soutěže, za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb společností GoMobil s.r.o., včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480 / 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů, jakož i další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může soutěžící bezplatně kdykoliv odvolat.