Pravidla programu "Doporuč a získej pro výroční zákazníky" platná od 1.1.2022

Doporučte GoMobil svým blízkým a získejte odměnu 500 Kč do svého vyúčtování. Stačí, když v objednávce uvedou vaše telefonní číslo.

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s Doporučeným (Doporučenou službou), a to na základě doporučení Doporučitele, tedy stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučující služba).

Kdo koho doporučuje

Doporučitel = Doporučující služba = Služba, která doporučí GoMobil někomu dalšímu.
Doporučený = Doporučená služba = Služba, která nově vzniká u GoMobil na základě doporučení.

Doporučený a Doporučitel může být stejná osoba (Doporučená a Doporučující služba může mít stejného majitele). Může se jednat jak o nového, tak o stávajícího zákazníka. Doporučitelem ani doporučeným nemůže být předplacená služba.

Odměny za doporučení

Sleva do faktury ve výši 500 Kč

Jedná se o slevu, která je započítána do celkového vyúčtování v měsíci, ve kterém má na ni Doporučitel nárok. Sleva je přenosná i do dalších měsíců, pokud není v jednom měsíci využita v plné výši. Odměnu není možné požadovat náhradou ve formě finančního plnění.

KDO A KDY MÁ NA ODMĚNU NÁROK

Na odměnu má nárok pouze Doporučitel (= Doporučující služba) a to za předpokladu, že byl o možnosti získat odměnu informován (telefonicky, emailem, SMS) ze strany GoMobil na základě společného "výročí".

Slevu získáte, jakmile budou mít obě služby (Doporučená i Doporučující) včas ve splatnosti uhrazené dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky. Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s Tarifem RINGO v libovolné variantě. Doporučený i Doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti.

PŘENOSNOST SLEVY

Karel má v březnu nárok na odměnu 150 Kč, ale provolal jen 100 Kč. V takovém případě mu v březnu přijde faktura na 0 Kč a do dubna se převede sleva 50 Kč. V dubnu provolá opět 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 50 Kč a proto zaplatí jen 100 Kč.

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) Doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k uzavření objednávky Tarifu RINGO v libovolné variantě a to v období během platnosti těchto pravidel. Následně dojde k uzavření smlouvy s Doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje Doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká.

Doporučitel může být totožná osoba s Doporučeným. Taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou (na jeden kontakt) nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno (kontakt) nové služby.

Služba musí být objednána během platnosti těchto podmínek. Na dřívější nebo pozdější objednávky se pravidla nevztahují. Doporučená služba musí být aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Souhlas

Účastí v programu "Doporuč a získej" vyjadřují Doporučitel i Doporučený (majitelé Doporučené i Doporučující služby) svůj souhlas s pravidly a podmínkami programu a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.