Jak fungují MMS? Kam mohu zprávu poslat?

Prostřednictvím multimediálních zpráv (zkratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service) můžete posílat pomocí chytrého telefonu kromě textu i obrázky, audio a video. MMS lze posílejte pouze na telefonní číslo a nezapomeňte také myslet na to, že příjemce MMS by měl umět zprávu na svém telefonu přečíst. Tedy na pevnou linku ani klasické tlačítkové telefony nemá smysl multimediální zprávy zasílat. Odesílání MMS není funkční ani na e-mailovou adresu. Cena za MMS se odvíjí dle Aktuálně platného ceníku.