Co znamená férová smlouva?

Ve většině případech s námi uzavíráte smlouvu na dobu neurčitou (bez závazků). Ale u některých tarifů máte možnost uzavřít s námi férovou smlouvou na 12 měsíců.

Uzavřením férové smlouvy nám přislíbíte, že zůstanete po dobu 12 měsíců součástí naší GoMobil rodiny. My vás za váš příslib odměníme slevou na naše služby.

Co smlouva obsahuje?

  • Doba trvání smlouvy = Smlouvu spolu uzavřeme na dobu určitou a to na 12 měsíců (datem uzavření smlouvy je den aktivace tarifu se smlouvou)
  • Minimální měsíční plnění = Během doby trvání smlouvy můžete měnit své balíčky a tarif přenastavovat, ale jeho celková hodnota nesmí klesnout pod hranici minimálního měsíčního plnění (každý tarif má svou vlastní výši)
  • Sleva za férovou smlouvu = Za uzavření smlouvy na 12 měsíců vám náleží sleva na vybrané služby (každý tarif má svou vlastní výši)

Minimální měsíční plnění a slevy u tarifů

Zde naleznete přehled minimálních měsíčních plnění (MMP), výši slev a jejich uplatnění u aktuálně nabízených tarifů.

Tarif MMP Sleva Uplatnění slevy
NA MÍRU 120 Kč 35 Kč K datovým balíčkům od 300 MB
NA POHODU 199 Kč 100 Kč K celému tarifu

Přenastavení tarifu a přechod na jiný tarif

Máte-li uzavřenou smlouvu na dobu určitou, můžete tarif libovolně přenastavit, pokud dodržíte výši MMP. Vaše smlouva se tímto krokem nijak nemění.

Chcete-li přejít na zcela nový tarif, pak můžete, ale pouze v případě nabízíme-li ho ve variantě se smlouvou na dobu určitou. S přechodem na nový tarif se domluvíme na vzniku zcela nové smlouvy s novou dobou trvání, novou výší MMP a novou výší slevy.

Přechod na tarif bez závazků není během trvání smlouvy možný. Po uplynutí doby 12 měsíců, můžete přejít i na tarif na dobu neurčitou (bez závazků).

Předčasné ukončení smlouvy

V případě, že ukončíte smlouvu do 3 měsíců od jejího uzavření, doplatíte 5 % součtu měsíčního minimálního plnění (MMP) zbývajících do konce sjednané doby. Datem uzavření smlouvy je den aktivace tarifu.

PŘÍKLAD: Do konce smlouvy vám zbývá 10 měsíců a vaše MMP je 199 Kč. Částka, kterou musíte při předčasném ukončení smlouvy doplatit = 10 * 199 * 0,05 = 99,50 Kč

Konec smlouvy uplynutím doby 12 měsíců

Jakmile uplyne doba 12 měsíců, přepne se vaše smlouva automaticky na variantu smlouvy na dobu neurčitou (bez závazků). Nedochází k žádnému prodlužování smlouvy (autoprolongaci).

Měsíční slevu budete u svého tarifu mít i nadále a to až do doby, než se vy sami rozhodnete přejít na jinou nabídku.