Mohu odstoupit od smlouvy a vrátit SIM kartu?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupenou SIM kartu vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí SIM karty. Nárok Vám vzniká i v případě, že objednávku učiníte přes naše webové rozhraní s osobním odběrem v sídle naší společnosti.

Dodržení lhůty 14 dnů

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží od následujícího dne od převzetí zásilky spotřebitelem. Tato lhůta trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních dnů.

Lhůta je považována za dodrženou, pokud nám bude odstoupení od kupní smlouvy, případně odstoupení od kupní smlouvy i se SIM kartou, doručeno ve stanovené lhůtě (důležité je pro nás tedy datum doručení nikoliv datum odeslání).

Kdy SIM kartu nelze vrátit zpět

V případě, že SIM karta byla již použita – vyňata z plastového nosiče, setřené pole s PIN a PUK, či jinak viditelně poškozena, přestože nebyla z dané SIM karty uskutečněna provolávka.

Pozor pokud objednáváte na své IČ

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (objednávku učiníte na své IČ), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Co všechno nám musíte zaslat?

  1. Námi vystavenou fakturu, kterou jste obdrželi spolu se SIM kartou
  2. Vytisknutý vyplněný dokument Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dni
  3. SIM kartu

Kam zásilku se SIM kartou poslat?

Provozovna GoMobil - IGY Centrum, Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice

Jakým způsobem mám SIM kartu poslat zpět?

Vzhledem k tomu, že SIM karta, kterou nám zasíláte zpět, může být aktivní, pak doporučujeme zaslání SIM karty přes Českou poštu a to jako Doporučené psaní. 

SIM kartu zabalte tak, abyste jí uchránili před jejím poškozením během přepravy (můžete použít původní obálku, v které jste SIM kartu obdrželi).

Jak a kdy jsou mi vráceny peníze?

Peníze za vrácenou SIM kartu vám budou převedeny na váš účet (uvedený v dokumentu Odstoupení od smlouvy do 14 dní) nejpozději do 30 dnů od doručení SIM karty na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží (například poštovné a balné) jsou v tomto případě na straně kupujícího.