Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.6.2016 do 31.8.2016

Aktuálně platná pravidla naleznete zde

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016

​Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky na základě odměn: "Přijďte ve dvou", "Doporučte GoMobil", "Objednejte více", "Objednejte další" a "Přijďte celá rodina"

Doporučitel Doporučený
nový i stávající zákazník GoMobil nový i stávající zákazník GoMobil

sleva do faktury ve výši 150 Kč

+ sleva 20 % na jeden z balíčků 300 volných minut, 300 volných SMS nebo 300 MB na dobu jednoho roku (12 měsíců) od aktivace balíčku u Tarifů NA MÍRU a V SÍTI ZDARMA

sleva do faktury ve výši 150 Kč

Jak to funguje?

RinGo přivede ke GoMobil svou manželku Gitu. Každý z nich získá jako odměnu slevu 150 Kč do svého vyúčtování. RinGo navíc obdrží jako dárek možnost aktivovat si balíček 300 minut, 300 SMS nebo 300 MB o 20 % levněji na celý rok. Jakmile mu vznikne na odměnu nárok, obdrží informace o možnosti čerpání tohoto dárku prostřednictvím SMS zprávy, na kterou do 24 hodin odpoví.

---

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb GoMobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka GoMobil (Doporučitele). 

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. GoMobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit. 

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb GoMobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA a následnému uzavření smlouvy s doporučeným. Doporučený uvede při uzavření smlouvy (webová objednávka / po telefonu / u partnera) správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným - taková situace nastává objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

Na doporučení na jehož základě je objednán Tarif FIRMA se nevtahuje odměna 20 % sleva na balíčky, ale pouze odměna 150 Kč pro doporučitele a 150 Kč pro doporučeného.

Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u GoMobil s tarifem NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA. Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči GoMobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Jak získat balíček 300 volných minut, 300 volných SMS nebo 300 MB s 20% slevou na rok je doporučenému sděleno prostřednictvím SMS zprávy ve chvíli, kdy na tuto odměnu vznikne nárok. Doporučený potvrdí aktivaci balíčku dle instrukcí obsažených v SMS zprávě a to do 24 hodin od obdržení této SMS, jinak jeho nárok na balíček se slevou zaniká. Doporučitel musí mít v době uplatnění této odměny aktivní číslo u GoMobil s tarifem NA MÍRU nebo V SÍTI ZDARMA. Slevu 20 % na "300" balíček lze uplatnit pouze jednou pod dobu platnosti slevy (1 rok).

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Karel má v březnu nárok na odměnu 300 Kč, ale provolal jen 200 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 100 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 100 Kč a proto zaplatí jen 50 Kč.