Odměna: 50 Kč za zřízení Inkasa z platební karty

Pokud si zákazník GoMobil zřídí od 1.1.2017 Inkaso z platební karty a začne hradit své faktury tímto způsobem, získá jednorázovou odměnu 50 Kč ve formě slevy do svého vyúčtování.

Kdy a jak je odměna přiznána?

Odměna 50 Kč bude poskytnuta do vyúčtování následně po druhé faktuře uhrazené
nově zřízeným Inkasem z platební karty.

Odměna je přiznána zákazníkovi pouze jednou. Zruší-li si své Inkaso z platební karty a nastaví si ho znovu, nebude mu již podruhé odměna přiznána.